Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

LSP: recept direct van tweede naar eerste lijn

Doorbraak: apotheek ontvangt LSP-recepten in het AIS

PW42 - 18-10-2016
Ziekenhuizen kunnen recepten via het Landelijk Schakel Punt (LSP) elektronisch versturen naar openbare apotheken. Dat blijkt uit een test van de ziekenhuisapotheek van het Máxima Medisch Centrum, meldt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).
LSP: recept direct van  tweede naar eerste lijn

“We hebben voor het eerst aangetoond dat het technisch mogelijk is recepten via het LSP te verzenden naar openbare apotheken”, vertelt initiatiefnemer ziekenhuisapotheker Matthijs van de Poll van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven (MMC).

In het MMC willen de medisch specialisten en apothekers volgens Van de Poll zo snel mogelijk stoppen met het foutgevoelige printen en faxen. In samenwerking met twaalf specialisten, vier apotheken en VZVZ startte Van de Poll daarom afgelopen zomer met een test. Gedurende zes weken werden medicatiegegevens vanuit het MMC zowel digitaal via het LSP als per fax verstuurd naar vier apotheken: Apotheek Lingmont, Apotheek Heikant en de twee poliklinische apotheken De Run en De Karpen.

Deze vier openbare apotheken werken met een apotheekinformatiesysteem (AIS) van Compu Group Medical (CGM) en in de ziekenhuisapotheek draait een EZIS-zorginformatiesysteem van Chipsoft.

Typefouten

Bij de test is gekeken of de medicatiegegevens goed terecht komen bij de apotheek en wat dit betekent voor het werkproces. Zowel de specialisten als de apothekers zijn volgens VZVZ tevreden met de uitkomsten.

In Apotheek Lingmont heeft de test veel winst opgeleverd, vertelt tweede apotheker Liy Liy Woo. “Naast de huisartsenrecepten ontvangen we nu ook de recepten uit de tweede lijn direct in de buffer van het AIS. Ook is het medicatieoverzicht direct in de apotheek, zodat we niet meer afhankelijk zijn van wanneer de patiënt komt met zijn recept.”

Een ander voordeel is meer efficiency in de apotheek. “Als een patiënt na een bezoek aan de specialist met meerdere recepten komt, geeft ons dat extra tijd om alles klaar te zetten”, aldus Woo.

Verder vermindert het elektronisch voorschrift volgens VZVZ de kans op fouten omdat de openbare apotheken de recepten uit de tweede lijn niet meer handmatig hoeven in te voeren in het AIS.

Handtekening

Ondanks de voordelen kan het elektronisch medicatievoorschrift het papieren recept nog niet vervangen omdat een handtekening van de arts ontbreekt, benadrukt een woordvoerder van VZVZ. “Het is in feite nog een ‘vooraankondiging’ van een recept, dus de patiënt zal ook een handtekening op papier moeten laten zien.”

Van de Poll is daarentegen van mening dat ook een codering is toegestaan. “Wij gaan in de regio afspraken maken over het wel of niet nazenden van een papieren kopie. Want twee primaire informatiedragers is nogal een risico.”

VZVZ verwacht dat begin volgend jaar de meeste ziekenhuizen die werken met EZIS en HIX van Chipsoft en CGM-apotheken kunnen starten met elektronisch verzenden. Het is nog niet bekend wanneer ook andere apotheekinformatiesystemen beschikken over de nieuwe functionaliteit, aldus VZVZ.

In de regio Eindhoven is het opschalen volgens Van de Poll inmiddels begonnen. “Alle artsen in het MMC zijn geïnformeerd en we gaan zo veel mogelijk CGM-apotheken toevoegen.”

Document acties

Back to top