Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Deadlines

PW42 - 21-10-2016 | door Esther Kuipers
Op sommige momenten komt alles tegelijk. Tussen alle medicatiebeoordelingen, MFB’s, rebranding en audits door, zijn we bezig om het (voor mij eerste) artikel ‘submittable’ te maken.
Deadlines

Het moment waarnaar ik al een tijd uitkijk (en waarvoor ik nog steeds geen goede Nederlandse term heb kunnen vinden), begint nu echt te naderen, na maanden van schrijven, herschrijven, data analyseren, schrijven, schrappen en weer herschrijven. Ik verheug me uiteraard nóg meer op het moment dat het artikel daadwerkelijk geaccepteerd wordt, maar dat is dan weer de volgende stap in het proces.

Tijdens het schrijven word ik erg enthousiast van alle ideeën voor vervolgonderzoek. Als onderdeel van het interventieprogramma dat we hebben opgezet vanuit de openbare apotheek, hebben veertig astmapatiënten gedurende zes maanden elke veertien dagen een vragenlijst ingevuld, om aan te geven hoe het met hun klachten gaat.

Hoewel we voorafgaand aan de metingen nog twijfels hadden over de motivatie van patiënten (gaan ze die vragenlijst echt elke twee weken invullen, of is dat te veel gevraagd?), hebben verrassend genoeg 27 van hen geen enkel meetmoment gemist en negen slechts één meting.

Zes maanden is een mooie periode om patronen van astmacontrole en verschillen tussen patiënten in kaart te brengen, waarmee we weer inzicht kunnen krijgen in welke interventie het beste past bij welk type patiënt. In de tussentijd is er daarom nog een cursus longitudinale data-analyse en ook het tweede artikel begint vorm te krijgen. En oh ja, ook nog even verhuizen.

Document acties

Back to top