Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 42

PW42 - 20-10-2016 | door Rob Essink en Els Dik

Welk(e) overzicht(en) moet de apotheek leveren aan een cliënt aan wie de thuiszorg medicatie toedient?

  1. a. Bij elke levering een toedienlijst.
  2. b. Bij elke levering een toedienlijst en een actueel medicatieoverzicht.
  3. c. Bij elke levering een toedienlijst en bij medicatiewijzigingen een actueel medicatieoverzicht.
  4. d. Bij elke levering een toedienlijst en bij aanvraag door de thuiszorg een actueel medicatieoverzicht.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. Bij elke levering een toedienlijst en bij medicatiewijzigingen een actueel medicatieoverzicht.

Bij elke levering moet de apotheek een toedienlijst leveren en bij medicatiewijzigingen een actueel medicatieoverzicht.

In het document Veilige principes in de medicatieketen (2012) staat aangegeven dat bij het ter hand stellen “de apotheker zorg draagt voor een actueel medicatieoverzicht en actuele toedienlijst” en in het Addendum (2014) staat toegevoegd: “de apotheker draagt, indien er wijzigingen zijn in de medicatie, zorg voor een actueel medicatieoverzicht”.

Een toedienlijst alleen bevat niet voldoende informatie over de medicatie van de cliënt. Ontbrekende gegevens zijn onder meer allergieën, contra-indicaties en medicatie die niet wekelijks wordt gegeven. Ook ontbreken geneesmiddelen op de toedienlijst die onlangs zijn gestopt. Die informatie kan bijvoorbeeld bij bezoek aan een medisch specialist uiterst relevant zijn voor de arts.

Op www.medicijngebruik.nl staat een vraag- en antwoordrubriek voor zorginstellingen, waarin dergelijke thema’s worden belicht.

Document acties

gearchiveerd onder: Thuiszorg
Back to top