Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 47, jaar 2014

met PW Wetenschappelijk Platform

21 november 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Week bedenktijd

column

18-11-2014 | door Marcel Kooy

Onderzoek eigen risico apotheekzorg

Minister Edith Schippers moet onderzoek laten doen naar de nadelen van het eigen risico dat patiënten betalen in de apotheek. Een motie met die strekking van GroenLinks haalde vorige week een meerderheid in de Tweede Kamer. De Kamer vindt dat het eigen risico de informatievoorziening in de apotheek bemoeilijkt.

10-11-2014 | door Frits Baltesen

Herexamen 2014 PW 47

Welke combinatie van geneesmiddelen kan niet gebruikt worden in verband met een verhoogde kans op verlenging van het QT-interval? a. ciprofloxacine en nortriptyline; b. claritromycine en clozapine; c. erytromycine en escitalopram; d. paroxetine en tamoxifen.

20-11-2014 | door N. Mermer

Apothekers steunen professionele standaard

Apothekers staan vrijwel unaniem achter de ontwikkeling en implementatie van een professionele standaard. Dat bleek uit een peiling onder apothekers tijdens de Districts Leden Bijeenkomst van de KNMP in Zwijndrecht, op 13 november jongstleden.

19-11-2014 | door Mariël Croon

Radium-223 dichloride weer leverbaar

Radium Ra-223 dichloride (Xofigo) mag weer worden geleverd, meldde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op 13 november.

18-11-2014 | door PW

Bijwerkingen na verandering verpakking Thyrax

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving ruim tachtig meldingen van klachten die ontstonden na verandering van de verpakking van levothyroxinetabletten (Thyrax). Klachten die bij ongeveer de helft van deze meldingen naar voren kwamen, waren typische verschijnselen van hyperthyreoïdie, zoals hartkloppingen, gejaagdheid, overmatig zweten en hoofdpijn.

12-11-2014 | door DEB422443

Klassieke COX-2-remmers: meer sterfte na beroerte

Klassieke NSAID's die vrij selectief COX-2 remmen, zoals diclofenac, verhogen het risico op overlijden binnen dertig dagen na een ischemische beroerte.

10-11-2014 | door DEB422443

Hartproblemen reduceren bij ivabradine

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA rondde de herbeoordeling af van ivabradine (Corlentor/Procolaran) en deed aanbevelingen om het risico op hartproblemen – hartinfarcten en bradycardie – te verminderen bij patiënten die behandeling krijgen met dit middel vanwege angina pectoris.

20-11-2014 | door PW

Veel nieuwe medicatie voor langer dan 15 dagen

Om verspilling tegen te gaan hebben verzekerden bij nieuwe medicatie meestal recht op verstrekking voor maximaal vijftien dagen. Van de geneesmiddelen die apothekers voor een langere periode afleveren, is het gezien de lage prijzen meestal niet doelmatig om deze voor kortere tijd mee te geven.

18-11-2014 | door SFK

‘MFB’s basis van betere farmaceutische zorg’

Samen met apothekers wil Achmea werken aan betere farmaceutische zorg, met als basis de medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s). Manager farmacie Roland Eising over medicatiebeoordelingen, het eerste-uitgiftegesprek en de noodzaak van meer differentiatie in de contracten.

21-11-2014 | door Edwin Bos

Snellere overdracht van medicatie dankzij opt-in

Apothekers en huisartsen in Zuidwest-Friesland hebben de protocollen voor medicatieoverdracht herschreven voor de elektronische uitwisseling via het Landelijk Schakel Punt. Alle zorgverleners in de keten besparen tijd bij de overdracht als de patiënt toestemming heeft gegeven.

21-11-2014 | door Joris Arts, Esther Bijma, Gert Koelewijn, Reinout Poortman, Renée Weltevreden en Margriet Sijtema-van der Kooij

De pilrevolutie in Nederland

De geschiedenis van de anticonceptie in Nederland stond 6 november centraal tijdens de Farmaceutisch Historische Dag bij MSD in Oss. Sprekers belichtten hoe een farmaceutische noviteit in enkele decennia uitmondde in een maatschappelijke revolutie.

21-11-2014 | door Denise van Lieshout
Back to top