Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek eigen risico apotheekzorg

PW Magazine 47, jaar 2014 - 10-11-2014
Minister Edith Schippers moet onderzoek laten doen naar de nadelen van het eigen risico dat patiënten betalen in de apotheek. Een motie met die strekking van GroenLinks haalde vorige week een meerderheid in de Tweede Kamer. De Kamer vindt dat het eigen risico de informatievoorziening in de apotheek bemoeilijkt.
Onderzoek eigen risico apotheekzorg

In de motie staat dat de informatievoorziening over en de begeleiding bij gebruik van medicijnen “zonder drempels toegankelijk moet zijn”. Eerste-uitgiftegesprekken en periodieke medicijncontrole bevorderen volgens de motie de therapietrouw. Schippers wordt verzocht te onderzoeken welke taken van de apotheker uitgesloten kunnen worden van het eigen risico. Voor de zomer van 2015 moet het onderzoek naar de Kamer worden gestuurd.

De KNMP reageert verheugd, omdat ze al langer pleit voor het uit het eigen risico halen van begeleiding bij medicijngebruik door apothekers, zeker met de stijgende bedragen voor het eigen risico. Daardoor dragen vooral chronische patiënten meer bij aan de zorgkosten, waardoor ze vaker zorg mijden.

De KNMP is ook blij met een andere motie die vorige week een Kamermeerderheid kreeg. Hierin worden zorgverzekeraars opgeroepen duidelijk te laten zien hoe de prijzen voor geneesmiddelen zijn opgebouwd. De motie was ingediend door de Kamerleden Tunahan Kuzu (PvdA) en Linda Voortman (GroenLinks). Zij vinden het verwarrend voor patiënten dat de prijzen die zorgverzekeraars betalen voor medicijnen afwijken van de prijzen die zij op het doosje zien.

Meer transparantie zou volgens de KNMP goed zijn: “Dat draagt ertoe bij dat patiënten in de apotheek hun aandacht weer kunnen richten op hun geneesmiddelengebruik.”

Document acties

Back to top