Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Klassieke COX-2-remmers: meer sterfte na beroerte

PW Magazine 47, jaar 2014 - 10-11-2014
Klassieke NSAID's die vrij selectief COX-2 remmen, zoals diclofenac, verhogen het risico op overlijden binnen dertig dagen na een ischemische beroerte.

Dat blijkt uit Deens onderzoek. Schmidt et al. diepten uit een database gegevens op van 100.000 patiënten die tussen 1 juli 2004 en 31 december 2012 voor het eerst een beroerte meemaakten en classificeerden deze op type beroerte. Patiënten die binnen zestig dagen voordat ze in het ziekenhuis kwamen wegens een ischemische beroerte een klassieke ‘COX-2-remmende’ NSAID gebruikten, hadden 42% meer kans binnen dertig dagen na de beroerte te overlijden (HR 1,42, BI95 1,14-1,78) dan patiënten die in die periode niet een NSAID van dat type gebruikten.

De onderzoekers vonden geen significant verband tussen ischemische beroerte en andere NSAID’s, inclusief middelen uit de nieuwere klassen COX-2-remmers en niet-selectieve middelen als naproxen. Geen van de onderzochte NSAID’s was geassocieerd met een verhoogd of verlaagd risico op sterfte na een hemorragische beroerte.

Als het verband causaal blijkt, vormt dit onderzoek volgens de auteurs een sterk argument om COX-2-remmende ‘klassieke’ NSAID’s zo veel mogelijk te vermijden bij patiënten met een verhoogd risico op arteriële trombo-embolie (bijvoorbeeld patiënten met atriumfibrilleren met een hoge CHA2DS2-VASc-score) en indien mogelijk uit te wijken naar een alternatief.

Het onderzoek is gepubliceerd in Neurology.

Document acties

Back to top