Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bijwerkingen na verandering verpakking Thyrax

PW Magazine 47, jaar 2014 - 12-11-2014
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving ruim tachtig meldingen van klachten die ontstonden na verandering van de verpakking van levothyroxinetabletten (Thyrax). Klachten die bij ongeveer de helft van deze meldingen naar voren kwamen, waren typische verschijnselen van hyperthyreoïdie, zoals hartkloppingen, gejaagdheid, overmatig zweten en hoofdpijn.

Volgens Lareb traden deze klachten op wanneer patiënten overgingen van tabletten in glazen flesjes, naar tabletten die zijn verpakt in een aluminium blister. De voormalige fabrikant MSD heeft in december 2013 de verpakking van Thyrax gewijzigd omdat in de blisterverpakking Thyrax beter beschermd is tegen bijvoorbeeld de invloed van vocht.

Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in oktober 2014 geïnformeerd over de meldingen. De huidige fabrikant waarop de handelsvergunning van Thyrax recent is overgegaan, Aspen Pharma Trading Limited, heeft op verzoek van het CBG een DHPC gestuurd naar apothekers en artsen.

Op dit moment wordt onderzocht waarom het aantal meldingen van bijwerkingen is toegenomen. De samenstelling van de Thyraxtabletten is ongewijzigd gebleven nadat de verpakking is veranderd. Mogelijk blijft in de tabletten in de blister de concentratie actieve levothyroxine hoger dan in de tabletten in de flesverpakking omdat de blistervorm beter beschermt tegen omgevingsfactoren.

Apothekers worden opgeroepen om patiënten te waarschuwen tegen mogelijke verschijnselen van hyperthyreoïdie als ze overstappen op een blisterverpakking. Doen die bijwerkingen zich voor, dan is het raadzaam patiënten door te verwijzen naar hun arts. Die kan indien nodig op grond van laboratoriumtests (TSH, T3 en/of T4) en de klinische respons de dosering van de schildkliermedicatie aanpassen.

Document acties

Reacties

14-11-2014 08:21
A.K. van Nunen zegt:

Het lijkt me dat het toch niet moeilijk moet zijn te onderzoeken of en zo ja hoeveel het gehalte van de levothyroxine wijzigt door het veranderen van de verpakking.
Een grotere kans op het verschil in bijwerkingen acht ik toch het placebo effect van de verpakking zelf. Voor een groot aantal thyroxine gebruikers is elke wijziging een probleem (voor een aantal voorschrijvende artsen overigens ook).

Fons van Nunen

14-11-2014 14:27
Kring-apotheek Swarte zegt:

''De huidige fabrikant, Aspen Pharma Trading Limited, heeft op verzoek van het CBG een DHPC gestuurd naar apothekers en artsen. ''

De brief is nog niet aangekomen.

Back to top