Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 47

PW Magazine 47, jaar 2014 - 20-11-2014
Welke combinatie van geneesmiddelen kan niet gebruikt worden in verband met een verhoogde kans op verlenging van het QT-interval? a. ciprofloxacine en nortriptyline; b. claritromycine en clozapine; c. erytromycine en escitalopram; d. paroxetine en tamoxifen.

Goede antwoord: c.

Alle genoemde geneesmiddelen kunnen het QT-interval verlengen. Een combinatie wordt afgeraden wanneer beide middelen geclassificeerd zijn als QT-verlengend middel met risico op torsades de pointes (TdP), categorie I. In Nederland wordt de indeling gevolgd volgens CredibleMeds.org.

Antwoord a is niet juist omdat ciprofloxacine en nortriptyline allebei behoren tot middelen met conditioneel risico op TdP, categorie III. Het gebruik van deze middelen is geassocieerd met een verhoogd risico op TdP onder bepaalde omstandigheden, zoals overdosering, hypokaliëmie en lang-QT-intervalsyndroom.

Antwoord b is ook niet juist. Claritromycine behoort tot categorie I, maar clozapine behoort tot de middelen die mogelijk risico hebben op TdP, categorie II. Deze middelen zijn algemeen geaccepteerd als QT-verlengende middelen, maar er is onvoldoende onderbouwing voor een verhoogd risico op TdP.

Antwoord d is niet juist, want paroxetine behoort tot categorie III en tamoxifen tot categorie II.

Antwoord c is het juiste antwoord, aangezien erytromycine en escitalopram beide tot categorie I behoren.

 

Bronnen:

• Commentaren medicatiebewaking, CI013 LangQT-intervalsyndroom (LQTS).

• CredibleMeds, for healthcare providers, Combined List of Drugs that Prolong QT and/or cause Torsades de Pointes (TdP). https://crediblemeds.org [geraadpleegd op 14-10-2014].

Document acties

Back to top