Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers steunen professionele standaard

PW Magazine 47, jaar 2014 - 19-11-2014
Apothekers staan vrijwel unaniem achter de ontwikkeling en implementatie van een professionele standaard. Dat bleek uit een peiling onder apothekers tijdens de Districts Leden Bijeenkomst van de KNMP in Zwijndrecht, op 13 november jongstleden.
Apothekers steunen professionele standaard

De Districts Leden Bijenkomst in Bathmen

Van de circa vijftig aanwezigen stemde er slechts één tegen de stapsgewijze realisatie van de standaard, zoals Peter Wognum, voorzitter van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) deze presenteerde.

De professionele standaard bestaat uit evidence-based richtlijnen, meetbaar door indicatoren, waarin ook de patiëntervaring wordt meegenomen.

Rob Dijkstra, voorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap, vertelde in een videoboodschap dat standaarden de huisarts steunen in zijn professionaliteit. “Het is een samenvatting van de wetenschappelijke state of the art”, aldus Dijkstra. “Waar je altijd van kunt afwijken, zij het beredeneerd. Zo kun je je bij een oudere diabetespatiënt afvragen hoe scherp je de bloedsuikers wilt regelen wanneer je daarmee het risico verhoogt op een hypoglykemie, en op vallen.”

Voorzitterskandidaat Harry Stulemeijer vertelde desgevraagd de professionele standaard niet te willen steunen. Hij vindt dat de apotheker weer zelf moet bereiden en analyseren. Tegenkandidaat Gerben Klein Nulent steunt de professionele standaard uitdrukkelijk wel. Hij wil inzetten op het zorgverlenerschap van de apotheker, en op multidisciplinaire samenwerking binnen de zorgketen.

Bij een peiling van de ervaringen van apothekers met de gemeenten, om vanaf 2015 de samenwerking met huisarts en verpleegkundige vorm te geven, bleek dat deze moeizaam tot stand komt. Wie met de gemeente in gesprek was gegaan, stuitte op onbekendheid met de zorgverlenende rol van de apotheker. Het was in de regio Zuid-Holland nog nergens tot een samenwerking binnen ‘de driehoek’ gekomen.

Document acties

Reacties

19-11-2014 13:29
D.T. Hendriksz zegt:

GKN zet blijkbaar in op scheiding van distributie en zorgverlening. Z en Z zit ook op die lijn. Geen toekomst voor apotheken, mogelijk nog wel voor apothekers, maar dan in dienst van een huisarts. Kosten-Baten analyse worden echter niet gemaakt. Daar zal de KNMP snel aan moeten werken. Hoe verloopt dan de communicatie tussen de adviserend apotheker, de huisarts en de distribuerend apotheker en wat vindt de patiënt daarvan? Deens Model is bewezen meest doelmatige distributie en zorgmodel ter wereld. Waarom het wiel opnieuw uitvindenen dat op basis van een idee?

GKN was in het verleden voorstander van gespecialiseerde apotheken, 1 centrale bereidende apotheek, honorering op basisvan fee for service. Nu zit hij op de kar van de verzekeraars.
Is dat een visie?
Maak maar eens een computersimulatie model van het voorgestane model en zie waar de bugs ziten; met DEET zijn die niet te behandelen.

Maar ja, Deens Model en het private zorgstelsel van Nederland gaan niet samen. Tenzij het gezond verstand gaat weerkeren in dit land.

19-11-2014 13:33
D.T. Hendriksz zegt:

Bedenk dat het ZiNL doorzettingsmacht heeft bij de zorgaanbieders, maar niet bij de zorgverzekeraars. Die mogen zelf uitmaken wat zij inkopen, waar zij inkopen en hoeveel zij daarvoor willen betalen. Ab Klink zei in de Tweede Kamer wel de voorwaarden: afwijken van richtlijnen en standaarden is in kader van innovatie toegestaan mits de kwaliteit nog wel acceptabel is, maar de prijs in ieder geval lager. Prijs is leidend in inkoopbeleid van verzekeraars. En dat is gevolg van de budgettering door de Overheid zelf. Het is nog steeds budget en aanbodgestuurde zorg.

Back to top