Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 35, jaar 2013

30 augustus 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Medicatiecheck

Medicatiebeoordelingen uitvoeren volgens de richtlijn is intensief werk. Benu-apotheker Henk Nooijens krijgt daarbij ondersteuning via de online service Benu Check. “Het systeem geeft suggesties voor interventies en vraagt na verloop van tijd of een advies heeft standgehouden.”

30-08-2013 | door Edwin Bos

Nazorgmoment

column

30-08-2013 | door Jaap Dik

Maandelijks meten

Goed ingestelde patiënten met diabetes mellitus type 2 kunnen volstaan met eens per maand de bloedglucosespiegel te meten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van diabetesverpleegkundige Hanneke Hortensius. Maar daarbij is de juiste manier van zelfcontrole van groot belang: zijn de handen gewassen, dan kan de patiënt de eerste bloeddruppel gebruiken voor de meting.

30-08-2013 | door Linda de Graaf

Vrije codes gevaar voor medicatieveiligheid

Steeds intensiever wisselen de eerste en de tweede lijn berichten uit. Een uniforme codering van geneesmiddelen is daarom van groot belang. Geneesmiddelbestanden in de ziekenhuizen zijn echter nog niet klaar voor elektronische uitwisseling, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 51 ziekenhuizen.

30-08-2013 | door Jaap Dik

‘Marktwerking zal nooit populair zijn’

Aantonen dat goede farmaceutische zorg bijdraagt aan de beheersing van zorgkosten. Dat is volgens gezondheidseconoom Marc Pomp de grote uitdaging voor apothekers. Vervolgens moeten de verzekerden zelf om die zorg vragen. “Zorgverzekeraars zijn geen filantropen die kwaliteit uit eigen beweging belonen.”

30-08-2013 | door Edwin Bos

Souvenaid opnieuw inzet van dispuut

Over Souvenaid, de dieetvoeding van Nutricia voor mensen met de ziekte van Alzheimer, is veel discussie geweest. Is de werking nu wel of niet wetenschappelijk onderbouwd? Hoofdonderzoeker Philip Scheltens en statisticus Richard Gill discussiëren over de opzet en interpretatie van de twee gepubliceerde onderzoeken.

30-08-2013 | door Linda de Graaf

Toehappen

redactioneel

30-08-2013 | door Edwin Bos

Goed plakschema voorkomt bijwerkingen

Rivastigminepleisters worden vaak volgens een verkeerd plakschema aangebracht, zo ontdekten thuiszorgmedewerkers Anja Eijsermans en Mieke Segers. Daardoor ontstaan vervelende bijwerkingen zoals blaarvorming. Ze hopen dat apothekers dit onderwerp oppakken.

30-08-2013 | door Marc de Leeuw

Aanmelding als lid

30-08-2013 | door KNMP

KNMP districtsadviseurs

Als KNMP-lid maakt u deel uit van een van de elf districten. Elk met een eigen afgevaardigde, klankbordgroep en districtsadviseur. Zo speelt het district een belangrijke rol binnen de vereniging.

30-08-2013 | door KNMP

Factor 10 verschil

Door haast en een te grote werklast geeft een verpleegkundige in het ziekenhuis een verkeerd doseringsadvies aan het thuiszorgteam. Een oplettende apotheker voorkomt dat een tien keer te hoge dosering wordt afgeleverd.

30-08-2013 | door Mike Nettekoven

Vroege dialoog met registratieautoriteit verbetert innovatie

Farmaceutische bedrijven doen er goed aan al vroeg in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen de dialoog met de registratieautoriteiten aan te gaan. Dat blijkt uit promotieonderzoek van apotheker Michelle Putzeist aan de Universiteit Utrecht.

29-08-2013 | door PW

ADT: risico acute nierschade

Een genest case-controle-onderzoek geeft aanwijzingen dat androgeendeprivatietherapie (ADT) bij prostaatkanker het risico op acute nierschade verhoogt.

29-08-2013 | door PW

Training doet antibioticagebruik dalen

Huisartsen schrijven minder antibiotica voor bij luchtweginfecties als zij een online training hebben gevolgd voor het gebruik van een CRP-sneltest, communicatievaardigheden of een combinatie van beide.

28-08-2013 | door Loes Ariaans

Uitbreiding indicaties

De CHMP heeft ingestemd met uitbreiding van de indicaties van canakinumab, ustekinumab, golimumab, aflibercept, darunavir, eltrombopag en zonisamide.

28-08-2013 | door PW

Pramipexol niet vroeg inzetten

Vroeg starten met pramipexol vertraagt progressie van de ziekte van Parkinson niet, volgens de PROUD-studie.

28-08-2013 | door PW

Leveringsprobleem Pedea

Orphan Europe Benelux waarschuwt voor een verwacht leveringsprobleem van het weesgeneesmiddel Pedea (ibuprofen) 5 mg/ml injectievloeistof.

27-08-2013 | door PW

Multipel myeloom: vroeg behandelen

Patiënten met asymptomatisch multipel myeloom en een hoog risico op progressie hebben baat bij vroege behandeling met lenalidomide en dexamethason.

27-08-2013 | door PW

Uitgaven farmacie dalen in 2013 opnieuw

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zullen de uitgaven aan pakketgeneesmiddelen in 2013 dalen. Na een aantal jaren van gematigde groei namen deze uitgaven in 2012 af met 12%. In 2013 zal de daling naar verwachting 5% bedragen. Dit meldt de SFK in haar jaarlijkse publicatie Data en feiten.

27-08-2013 | door SFK

Tempo aanmelden LSP moet omhoog

Met een miljoen aanmeldingen voor opt-in lopen artsen en apothekers achter op schema. Maar de doelstelling om 70% van de openbare apotheken dit jaar aan te sluiten op het LSP is nu al bijna gerealiseerd. Apothekers en huisartsen kunnen patiënten ook gezamenlijk om toestemming vragen.

23-08-2013 | door DEB420720

Uitwisseling labwaarden in Utrecht succesvol getest

Elektronische uitwisseling van labwaarden tussen laboratorium en apotheek is vanaf 1 september 2013 technisch mogelijk via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Een test in de regio Utrecht is onlangs met succes afgerond.

22-08-2013 | door DEB420720

Nieuw middel biedt hoop bij chronische darmontstekingen

Een experimenteel geneesmiddel, vedolizumab, is mogelijk effectief bij mensen die lijden aan colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn en onvoldoende baat hebben bij de huidige medicatie.

22-08-2013 | door DEB422443

Verhoogd cholesterol: vooral mannen krijgen hartinfarct

Verhoogde cholesterolspiegels zijn riskanter voor mannen van middelbare leeftijd dan voor vrouwen in dezelfde leeftijd. De kans op een hartinfarct is bij mannen 3,5 maal zo hoog als bij vrouwen.

22-08-2013 | door DEB422443
Back to top