Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 30/31, jaar 2013

26 juli 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Toveren

redactioneel

26-07-2013 | door Frits Baltesen

Crisis? Welke crisis?

De blockbusters lopen uit patent, generieke producenten worden dominanter en de toezichthouders strenger, maar de farmaceutische industrie is na jaren van reorganisaties hoopvoller dan ooit. De beurskoersen van de farmabedrijven stijgen tot recordhoogte en de pijplijn met medicijnen zit propvol.

26-07-2013 | door Frits Baltesen

Regelwoud

column

26-07-2013 | door Léon Tinke

Beter zicht op medicatie

Een gestructureerd opnamegesprek geeft een beter overzicht van wat een oudere patiënt daadwerkelijk gebruikt. Een gestructureerd ontslagrecept leidt echter niet per se tot een beter overzicht van de medicatie in de dossiers van huisartsen en apotheken, blijkt uit het proefschrift van Clara Drenth.

26-07-2013 | door Linda de Graaf

Minder pillen, minder pijn

Ondanks de zestien geneesmiddelen die ze gebruikt, heeft een oudere dame last van darm- en pijnklachten. Zij raadpleegt haar huisarts en apotheker om te kijken of ze met minder geneesmiddelen toe kan.

26-07-2013 | door Mike Nettekoven

‘Eerst basiszorg en service beter op orde’

Apothekers hebben volgens zorgverzekeraar CZ toegevoegde waarde, maar veel van hun activiteiten zijn nog onvoldoende zichtbaar en meetbaar. Manager farmacie Rens van Oosterhout kan zorgprestaties daarom nog niet separaat inkopen. “In de komende jaren moet blijken of apothekers distributeurs blijven of dat ze vooral zorgverleners zijn.”

26-07-2013 | door Edwin Bos

Goede werkinstructie blijkt van levensbelang

Dexamethason 20 mg tabletten in een baxterrol terwijl dit melatonine 1 mg had moeten zijn. Elektronische uitwisseling van geneesmiddelen met vrije ZI-nummers en een verkeerde interpretatie van een werkinstructie door het apotheekteam, waren de oorzaken van deze ernstige verwisseling.

26-07-2013 | door Cindy Reinders

‘De zorg wacht grote verschuivingen’

De patiënt aan het roer, inzetten op preventie en zorgverleners afrekenen op de resultaten die ze boeken. Dat is in de kern hoe Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg, de toekomst voor zich ziet.

26-07-2013 | door Cindy Reinders

Nieuwe leden

26-07-2013 | door KNMP

Werkvloer nauw betrokken bij opstellen kwaliteitsindicatoren

Om de kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk te maken, werken apothekers al jaren met indicatoren. Het afgelopen jaar is veel kennis opgedaan die heeft geleid tot concrete verbeteringen. Dankzij de input van openbaar apothekers ligt er nu een op de praktijk toegesneden vragenlijst die inzicht geeft in de geleverde farmaceutische zorg.

26-07-2013 | door KNMP

Leerbedrijf

Deskundig personeel is een vereiste om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren. Mediq Apotheek Barentsen, dit jaar uitgeroepen tot het Beste Calibris Leerbedrijf, neemt stagebegeleiding daarom heel serieus. Volgens de jury is apotheker Adriaan Barentsen ‘met hart en ziel betrokken bij het opleiden’.

26-07-2013 | door Edwin Bos

Anticonceptiepil en terbinafine: geen interactiesignaal meer

Het interactiesignaal bij de anticonceptiepil en terbinafine vervalt per 1 augustus 2013 vanwege gebrek aan onderbouwing.

26-07-2013 | door DEB422443

Doseren bij obese patiënten: goed monitoren

Er is nog maar weinig bekend over doseringen van geneesmiddelen voor patiënten met ernstig overgewicht. Dat blijkt uit onderzoek van ziekenhuisapotheker Jeroen Diepstraten aan het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, waarop hij 13 juni promoveerde.

25-07-2013 | door PW

Let op indicatie Diane-35

De registratiehouders van Diane-35 en generieke varianten hebben zorgverleners schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst van de herbeoordeling door het PRAC.

25-07-2013 | door PW

Dupilumab mogelijk optie bij astma

Dupilumab, een humaan monoklonaal antilichaam tegen de interleukine-4 receptor, vermindert de kans op een astma-aanval bij patiënten met een verhoogd aantal eosinofiele granulocyten.

25-07-2013 | door PW

Indeling antipsychotica mist verfijning

Tussen de diverse antipsychotica bestaan kleine verschillen in effectiviteit en grote verschillen in bijwerkingen. De indeling in klassieke en atypische antipsychotica is daarom te eenvoudig. Dat blijkt uit een recente meta-analyse in The Lancet.

24-07-2013 | door Loes Ariaans

Herbeoordeling Numeta

Het PRAC start een herbeoordeling naar Numeta-emulsie voor infusie, een parenterale voeding voor kinderen.

24-07-2013 | door PW

Antibiotica na katheter is beter

Patiënten die kortdurend een katheter hebben gehad, krijgen minder vaak een urineweginfectie als ze preventief antibiotica krijgen rondom het verwijderen van de katheter.

24-07-2013 | door PW

Geen diclofenac bij cardiovasculair risico

Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) concludeert dat diclofenac een vergelijkbaar risico op cardiovasculaire bijwerkingen heeft als selectieve COX-2-remmers.

23-07-2013 | door PW

Na TIA: aspirine + clopidogrel

De combinatie van acetylsalicylzuur en clopidogrel na een TIA of lichte beroerte is effectiever dan acetylsalicylzuur alleen in het voorkomen van een volgende beroerte binnen negentig dagen.

23-07-2013 | door PW

Meer ouderen, meer geneesmiddelen

Door de naoorlogse geboortegolf telt Nederland dit jaar 70% meer 67-jarigen dan in 2003. Hun geneesmiddelengebruik ligt nu per persoon 30% hoger dan dat van hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden, terwijl de kosten per persoon 30% lager uitvallen.

23-07-2013 | door SFK

Voor kinderen geen codeïne

Vanwege het risico op ademhalingsdepressie adviseert het PRAC codeïne alleen nog te gebruiken bij kinderen ouder dan 12 jaar, als andere pijnstillers zoals paracetamol en ibuprofen onvoldoende werken.

23-07-2013 | door PW

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen herzien

De NHG-Standaard Schildklieraandoeningen is voor de tweede keer herzien. De nieuwe versie is gepubliceerd in het juli-nummer van Huisarts & Wetenschap.

12-07-2013 | door DEB422443

Herhaalrecept is online niet veilig

Online aanvragen van herhaalrecepten via websites van apothekers en huisartsen is vaak onveilig. Bijna een derde van de sites heeft een onbeveiligde verbinding. Dat blijkt uit een steekproef van het College Bescherming Persoonsgegevens onder 150 websites van apothekers en huisartsen.

11-07-2013 | door DEB420720

Effect aspirine bij darmkanker hangt af van genmutatie

Colontumoren met een gemuteerd BRAF-gen zijn mogelijk minder gevoelig voor de werking van acetylsalicylzuur. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in JAMA.

09-07-2013 | door DEB422443

Voortaan check op infectierisico bij start biological

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het Maastricht UMC+ een Biologicals Veiligheidscommissie, bestaande uit diverse specialisten, opgericht. Wanneer een specialist wil starten met een biological, stelt een gespecialiseerd verpleegkundige van het screeningsbureau voortaan het infectierisico vast. Dat gebeurt aan de hand van een uniform protocol.

05-07-2013 | door DEB430255
Back to top