Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen herzien

PW Magazine 30/31, jaar 2013 - 12-07-2013
De NHG-Standaard Schildklieraandoeningen is voor de tweede keer herzien. De nieuwe versie is gepubliceerd in het juli-nummer van Huisarts & Wetenschap.

Deze NHG-Standaard is qua farmacotherapie op één belangrijk punt gewijzigd. Bij patiënten met hypothyreoïdie jonger dan 60 jaar en zonder cardiale comorbiditeit kan de huisarts direct starten met een volledige substitutiedosis van 1,6 mcg levothyroxine per kg. Een veilige maximale startdosis lijkt 150 mcg levothyroxine.

Document acties

Back to top