Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011

7 oktober 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

2012

column

07-10-2011 | door Jaap Dik

Coach

Redactioneel

07-10-2011 | door Edwin Bos

‘Richtlijn helpt om patiënt als cliënt te zien’

Het zijn in de eerste plaats de apotheekteams die met de KNMP Richtlijnen aan de slag moeten. Maar andere partijen kijken wel over hun schouder mee: patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Jelmer Krom van het Astma Fonds is blij dat zorgaanbieders de patiënt steeds beter als cliënt leren zien.

07-10-2011 | door Frank van Wijck

Betere score op indicatoren

De SFK en de KNMP ondersteunen apotheken bij het berekenen van indicatoren uit de basisset kwaliteitsindicatoren. Indicatoren maken het apothekers mogelijk om te sturen op kwaliteit met kwaliteitsverbetering als reëel resultaat. Daarnaast gebruikten zorgverzekeraars kwaliteitsindicatoren om te beoordelen of apotheken in aanmerking kunnen komen voor een hoger tarief.

07-10-2011 | door SFK

5500 vragen

Waarom bewaakt mijn AIS niet op zwangerschap bij metronidazol? Kan ik mijn patiënt omzetten van Prograft naar tacrolimus generiek? Mijn patiënt heeft lactose-allergie en gebruikt Thyrax, bestaat er een handelsproduct dat geen lactose bevat?

07-10-2011 | door Jeanne van Berkel en Daphne Dost

Klaar voor 2012?

Farmaceutische zorg anno 2012 … Zorg vastgelegd in richtlijnen … gecontracteerd op basis van prestaties ... vastgelegd op basis van verrichtingen. Een hele nieuwe situatie en er is nog veel te doen. Controleer hoever u al op weg bent aan de hand van de online checklist op ‘klaarvoor2012.info’. Tijdens het KNMP Congres is het startschot gegeven.

07-10-2011 | door KNMP

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

07-10-2011 | door KNMP

30e Farmaceutisch Historische Dag

De Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie van de KNMP organiseert op 27 oktober de Farmaceutisch Historische Dag.

07-10-2011 | door KNMP

Gratis nascholing

Tijdens deze geaccrediteerde nascholing leert u hoe u individuele patiënten met COPD volgens de KNMP Richtlijn kunt behandelen.

07-10-2011 | door KNMP

Bewaking nierfunctie kan nog veel beter

De poliklinische HagaApotheek heeft de medicatiebewaking verbeterd door actief te zoeken naar patiënten met een nierfunctiestoornis. Bij gebruikers van alfacalcidol kwamen enkele contra-indicaties aan het licht. Bij ouderen wordt systematisch de nierfunctie vastgelegd.

07-10-2011 | door M.J. Ploeger en E.J. Brokaar

Huidig onderzoek medicijnveiligheid schiet tekort

Een onderdeel van het veiligheidsonderzoek van medicijnen is om deze te testen op QT-verlenging. Promovendus Lukáš Nalos toont aan dat de huidige manier van testen contraproductief is. Drie vragen aan Nalos.

07-10-2011 | door DEB409904

Romiplostim: progressie tot leukemie bij patiënten met MDS

Nplate (romiplostim) bij patiënten met myelodysplastisch syndroom (MDS) met trombocytopenie kan leiden tot een verhoogd risico op ziekteprogressie tot acute myeloïde leukemie.

07-10-2011 | door DEB409904

Balans glucosamine nog steeds positief

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt dat de registraties van geneesmiddelen met glucosamine gehandhaafd kunnen blijven en dat de balans werkzaamheid-schadelijkheid nog steeds positief is.

07-10-2011 | door DEB409904

Bredere toepassing everolimus en erlotinib

Het CHMP adviseerde positief over de volgende indicatie-uitbreidingen.

07-10-2011 | door DEB409904

Parkinsonisme hangt af van genen

Vrouwen met een mutatie in het serotonine-2C-receptorgen hebben minder risico op verschijnselen van de ziekte van Parkinson door antipsychoticagebruik.

07-10-2011 | door DEB409904

Telaprevir werkt bij hepatitis C

Een behandeling van chronische hepatitis-C-patiënten gedurende 24 weken met peginterferon-ribavirine waaraan de eerste twaalf weken het nieuwe middel telaprevir is toegevoegd, is niet inferieur aan een behandeling van 48 weken met dezelfde middelen.

07-10-2011 | door DEB409904

Variatie in effectiviteit bij COPD

COPD-patiënten die een amoxicillinespiegel in het sputum hadden die lager was dan de minimal inhibiting concentration (MIC90) bleken gemiddeld vier dagen langer in het ziekenhuis te moeten blijven dan patiënten die een spiegel van minstens de MIC90 hadden (elf versus zeven dagen).

07-10-2011 | door DEB409904

Robotapotheek: veel meer dan uitgiftepunt

Apotheek Vizier in Almere is de eerste volledig geautomatiseerde apotheek van Nederland. Klanten communiceren via een beeldscherm met de vijf kilometer verderop gelegen apotheek Archipel. Beherend apotheker Alieke van Dijk: “Omdat deze apotheek slechts een minimale bezetting vraagt, heb ik de mogelijkheid patiënten thuis een inhalatie-instructie te geven.”

07-10-2011 | door Edwin Bos

Roflumilast: redder in nood bij COPD

Bij COPD-patiënten met frequente exacerbaties treedt een versnelde verslechtering op van hun klachten en algemene gezondheidstoestand. Uit klinische studies is naar voren gekomen dat de PDE-4-remmer roflumilast de longfunctie en de exacerbatiefrequentie gunstig beïnvloedt. Gezien de medische nood onder deze groep patiënten is toevoeging van PDE-4-remmers aan het huidige behandelarsenaal gewenst.

07-10-2011 | door P.N.R. Dekhuijzen, T. van der Molen, C.P. van Schayck, G. Wesseling

IGZ: ‘Apotheker, pak regierol in de keten’

Er zijn goede voorbeelden op het gebied van medicatieoverdracht. Maar over het algemeen geldt dat apothekers de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten nog onvoldoende naleven, stelt IGZ-inspecteur Caroline de Bruijn. “We roepen apothekers op door te gaan met het inbouwen van de richtlijn in de dagelijkse praktijk.”

07-10-2011 | door Marc de Leeuw

Lebrikizumab: hoopvolle optie bij astma

Een monoklonaal antilichaam tegen interleukine-13, lebrikizumab, verbetert de longfunctie bij mensen met astma. Patiënten die voor de behandeling hoge periostinespiegels in hun bloedserum hadden, bleken beter op de behandeling te reageren dan mensen met lage spiegels van dit eiwit.

07-10-2011 | door DEB409904

Internetcoach maakt patiënt therapietrouwer

Een internetprogramma dat de therapietrouw van patiënten verbetert, dat is Mijnmedicijncoach. Dit hulpprogramma beoogt bij patiënten een gedragsverandering teweeg te brengen door hen zelf te laten nadenken over hun medicijnen. Het Pharmo Instituut toonde aan dat de therapietrouw, dankzij Mijnmedicijncoach, met gemiddeld een factor twee verbetert.

06-10-2011 | door DEB409904

Longcarrousel

De longcarrousel, waarin een patiënt in een uur tijd advies krijgt van een apotheker, een fysiotherapeut en een diëtist, laat patiënten zien dat bepaalde zorg dicht bij huis is te vinden. Ook biedt het een kijkje in de keuken van andere zorgverleners. “Het is belangrijk er echt voor de patiënt te zijn”, aldus apotheker Sascha Baal.

06-10-2011 | door DEB409904

iPhone App bevordert therapietrouw

Scanwork heeft een iPhone App gelanceerd die een bijdrage kan leveren in de bevordering van therapietrouw. In Nederland hebben veel medicijngebruikers moeite hun medicatie op het juiste tijdstip in te nemen.

30-09-2011 | door DEB432513

Geen 'marktmacht' Apotheek Breskens

De Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraar Menzis beweren ten onrechte dat Apotheek Breskens beschikt over 'aanmerkelijke marktmacht'. Dat heeft de rechter op 27 september uitgesproken. De contracteerverplichting van de apotheek komt hiermee te vervallen.

29-09-2011 | door DEB420720

NVZA Medicatieveiligheidsprijs voor Werkgroep Oncolytica Interacties

De multidisciplinaire Werkgroep Oncolytica Interacties heeft de NVZA Medicatieveiligheidsprijs 2011 gekregen.

29-09-2011 | door DEB422443

Medicatieveiligheid in langdurige zorg stuk beter

De medicatieveiligheid in de langdurige zorg en in de zorg thuis is sterk verbeterd. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van een vervolgonderzoek bij opnieuw bezochte instellingen.

26-09-2011 | door DEB422443

Hypericine remt groei kwaadaardige hersentumor

De stof hypericine uit sint-janskruid kan de groei van een kwaadaardige hersentumor remmen of deze doen slinken.

23-09-2011 | door DEB422443
Back to top