Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen 'marktmacht' Apotheek Breskens

Rechter twijfelt aan besluit NZa

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 29-09-2011
De Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraar Menzis beweren ten onrechte dat Apotheek Breskens beschikt over 'aanmerkelijke marktmacht'. Dat heeft de rechter op 27 september uitgesproken. De contracteerverplichting van de apotheek komt hiermee te vervallen.
Geen 'marktmacht' Apotheek Breskens

De voorzieningenrechter van het College Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in Den Haag twijfelt aan de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vermoede positie van aanmerkelijke marktmacht van Apotheek Breskens. Volgens de rechter moet de mate waarin Apotheek Breskens zich onafhankelijk van concurrenten kan gedragen worden gerelativeerd, zeker waar het verzekeraars met een groot marktaandeel betreft. Hij twijfelt dan ook of het besluit in de bodemprocedure op dit punt zal standhouden.

Met deze uitspraak is de contracteerverplichting van drie jaar met dwangsom, die de NZa eerder oplegde aan Apotheek Breskens, geschorst tot de bodemprocedure is afgerond. De NZa legde Apotheek Breskens deze verplichting op omdat de apotheek het concurrentie-evenwicht op de zorginkoopmarkt zou verstoren. De apotheek weigert namelijk een contract te tekenen met Menzis, wegens het door de zorgverzekeraar gevoerde preferentiebeleid.

Discutabel

Verder oordeelt de rechter dat het door Menzis gestelde mededingingsprobleem zeer gering is. Uit het oogpunt van mededinging is het preferentiebeleid van Menzis namelijk een ‘gewoon’ middel in de concurrentiestrijd tussen zorgverzekeraars. Apotheek Breskens kan derhalve niet verplicht worden een contract aan te gaan omdat Menzis een kleine speler is op deze lokale zorgmarkt.

De KNMP is verheugd over de uitspraak en stelt dat de contracteerverplichting die Apotheek Breskens kreeg opgelegd van de NZa zeer discutabel en disproportioneel is. Dat de rechter de maatregel heeft geschorst is volgens de apothekersorganisatie niet meer dan redelijk. De KNMP geeft aan Apotheek Breskens in deze zaak te blijven steunen.

De NZa laat in een reactie weten het besluit van de rechter te volgen en stopt met de handhavingsactie. “Maar wij blijven achter onze argumentatie staan wat betreft de aanmerkelijke marktmacht van Apotheek Breskens”, aldus een woordvoerder.

De uitspraak in de bodemprocedure is op zijn vroegst in december van dit jaar.

 

Document acties

Reacties

29-09-2011 18:22
D.T. Hendriksz zegt:

Altijd verstandig om de uitspraak zelf te lezen. Rechtspraak.nl LJN:BT2699 AWB 11/694.

Afweging en beslissing. pagina 8 - 13.

Een genuanceerd verhaal.

Financiële claim van grootste verzekeraar is bijzonder fors. CZ vordert over 2 jaar declaraties terug, 2008 en 2009. Tov de grootste verzekeraar heeft Apotheek Breskens geen inkoopmacht.

AMM heeft Apotheek Breskens volgens deze Rechter vermoedelijk niet: zij kan zich niet onafhankelijk van verzekeraars in het relevante marktgebied van B gedragen.

Achmea en UVIT zijn tevreden over Apotheek Breskens.

Het blijft tekenen bij het kruisje, afhankelijk van het marktaandeel van de verzekeraar in het relevante gebied. 66% CZ, 11% Uvit, 12% Achmea.

Menzis 3%.

Wat is de grens voor een perifere verzekeraar?

En de inbreng van Menzis belooft weinig goeds voor de onderhandelingen voor 2012.

Lees en huiver.

Back to top