Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huidig onderzoek medicijnveiligheid schiet tekort

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 07-10-2011
Een onderdeel van het veiligheidsonderzoek van medicijnen is om deze te testen op QT-verlenging. Promovendus Lukáš Nalos toont aan dat de huidige manier van testen contraproductief is. Drie vragen aan Nalos.

Waarom testen op QT-verlenging?

“Overmatige verlenging van cardiale repolarisatie, in het ECG zichtbaar als QT-verlenging, komt als bijwerking veel voor bij diverse medicijnen. Dit kan leiden tot een levensbedreigende hartritmestoornis. Oorzaak is vaak een medicijngeïnduceerde blokkade van repolariserende hERG-ionkanalen. Daarom is het onderkennen van hERG-blokkade een belangrijk onderdeel van medicijnveiligheidsonderzoek. Dit heeft geleid tot het van de markt halen van bestaande medicijnen en het stopzetten van de ontwikkeling van kandidaatmedicijnen.”

Wat heeft u gevonden?

“De nadruk op de hERG-kanalen is contraproductief. Enerzijds kan remming van andere ionkanalen ook pro-aritmisch zijn. Anderzijds zijn medicijnen die meerdere ionkanalen tegelijkertijd remmen, niet per definitie pro-aritmisch en onveilig. Bovendien kunnen hartritmestoornissen ook het gevolg zijn van gemankeerd intracellulair transport van hERG-eiwitten. Deze aspecten zijn niet opgenomen in standaard medicijnveiligheidsonderzoek.”

Wat nu te doen?

“Ik heb vijf verschillende testen vergeleken. Testen gebaseerd op geïsoleerde hartcellen blijken onvoldoende specificiteit te hebben om veilige van onveilige medicijnen te onderscheiden. Hartcelclusters gemaakt uit menselijke embryonale stamcellen scoren daarentegen goed en lijken een veelbelovend alternatief te zijn.”

Document acties

Back to top