Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieveiligheid in langdurige zorg stuk beter

PW Magazine 40 / 41, jaar 2011 - 26-09-2011
De medicatieveiligheid in de langdurige zorg en in de zorg thuis is sterk verbeterd. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van een vervolgonderzoek bij opnieuw bezochte instellingen.
Medicatieveiligheid in langdurige zorg stuk beter

Bij deze instellingen nam het aantal hoge en zeer hoge risico’s met 80% of meer af. Het onderzoek toont dat instellingen de medicatieveiligheid binnen een jaar fors kunnen verbeteren.

In september 2010 publiceerde de Inspectie een rapport over medicatieveiligheid in de langdurige zorg en de zorg thuis. Dit rapport concludeerde dat de medicatieveiligheid in de bezochte instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking een dikke onvoldoende scoorde. Bij de bezochte thuiszorginstellingen was de medicatieveiligheid over de volle breedte zorgwekkend. Ook in drie kwart van de verpleeghuizen en in bijna alle verzorgingshuizen was de medicatieveiligheid niet volledig gewaarborgd.

In het vervolgonderzoek beoordeelde de Inspectie 196 instellingen opnieuw omdat zij tijdens het onderzoek van vorig jaar op één of meer punten een hoog of zeer hoog risico scoorden. In alle sectoren was het aantal hoge en zeer hoge risico’s met 80% of meer afgenomen (verpleeghuizen -84%, verzorgingshuizen -89%, gehandicaptenzorg intra- en semimuraal -80% respectievelijk -87% en thuiszorg -87%).

Het percentage van de 208 instellingen dat bij één of meer onderwerpen vorig jaar nog hoog of zeer hoog risico scoorde, daalde van 94 naar 27. De Inspectie volgde de instellingen met onvoldoende resultaten totdat de medicatieveiligheid voldoende gewaarborgd was. Drie instellingen stelde de IGZ dit jaar onder verscherpt toezicht.

De grootste winst voor de medicatieveiligheid was dat in alle sectoren medicatieoverzichten en –deellijsten vanuit de apotheek beschikbaar kwamen. De veiligheid neemt toe wanneer de zorgmedewerkers de medicatieoverzichten niet meer zelf maken op basis van de aanwezige medicijndoosjes, maar de beschikking hebben over lijsten uit het apotheeksysteem.

Naar aanleiding van het eerste inspectierapport van september 2010, is de Taskforce Medicatieveiligheid opgericht. Hierin slaan de KNMP, de NVZA en ouderenorganisaties ACTIZ en Verenso de handen ineen voor de verbetering van de medicatieveiligheid.

De Inspectie benadrukt in het nieuwe rapport dat bestuurders van alle zorginstellingen in de langdurige zorg en de zorg thuis aan zet zijn om de medicatieveiligheid in hun organisatie onder de loep te nemen. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van twee inspectierapporten en van de vele handreikingen die de cliënten-, beroeps- en brancheorganisaties ontwikkelden.

Document acties

Back to top