Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 21, jaar 2011

27 mei 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Vaak bloedvergiftiging door besmetting intravasculaire lijnen

Besmetting van intravasculaire lijnen met Staphylococcus aureus leidt vaak tot sepsis. Preventieve behandeling kan dit meestal voorkomen. Dit concludeert microbioloog Miquel Ekkelenkamp in zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht.

29-05-2011 | door M.Nettekoven

Genotypering: tussen rijp en groen

Farmacogenetica wordt belangrijk genoemd voor geïndividualiseerde farmacotherapie, maar in de dagelijkse apotheekpraktijk is die toepassing nog niet echt doorgedrongen. De psychiatrie en de oncologie lopen voorop. Bij oncolytica kan genotypering van belang zijn voor indicatiestelling en dosering.

27-05-2011 | door Lonneke van Hees, Hylke Jan Kingma en Sjoerd Verweij

Uitbreiding indicatie golimumab

Het CHMP adviseerde de indicatie van Simponi (golimumab) uit te breiden met ‘vermindering van de progressie van perifere gewrichtsbeschadiging, vastgesteld door middel van röntgenonderzoek, bij patiënten met poly-articulaire, symmetrische subtypes van artritis psoriatica’.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Uitbreiding indicatie dexamethason

De indicatie van Ozurdex (dexamethason) is uitgebreid met ‘behandeling van volwassen patiënten met ontsteking van het achterste oogsegment die zich manifesteert als niet-infectieuze uveitis’.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Uitbreiding indicatie dabigatran

Het CHMP adviseerde de indicatie van Pradaxa (dagibatran) uit te breiden met ‘preventie van CVA en embolie bij volwassen patiënten met atriumfibrilleren zonder klepafwijkingen’.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Belatacept positief beoordeeld

Nulojix (belatacept) is positief beoordeeld door het CHMP.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Positief advies exenatide

Het CHMP heeft een positief advies uitgebracht voor Bydureon (exenatide). Dit middel is een verlengde-afgiftevorm van Byetta.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Allergie door prasugrel

Na gebruik van Efient (prasugrel) kunnen ernstige overgevoeligheidsreacties, waaronder angio-oedeem, ontstaan.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Amper overbehandeling antidepressiva

Slechts 5,4% van de Neder­landse huisartspatiënten die antidepressiva gebruiken heeft hier, volgens de geldende richtlijnen, geen indicatie voor. Van overbehandeling is dus nauwelijks sprake, concludeert onderzoeker Ellen Piek van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Populariteit baxterrol vraagt om leidraad

Huisartsen bieden patiënten steeds vaker aan over te stappen op een geïndividualiseerde distributievorm voor geneesmiddelen, zoals de baxterrol. Voor de apotheker heeft dit grote gevolgen. De KNMP Richtlijn Geïndividualiseerde distributievormen komt dan ook op een goed moment.

27-05-2011 | door Frank van Wijck

EPD: dank u wel, Senaat

Apothekers die teleurgesteld reageren nu de Eerste Kamer het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) heeft afgewezen, lijden aan een kokervisie. We moeten de Senaat juist bedanken voor deze correctie, want die behoedt patiënten voor velerlei onheil zoals misbruik van medische gegevens, vindt hoogleraar Anton J.M. Loonen.

27-05-2011 | door Anton J.M. Loonen

Escura: schaalvergroting maakt weerbaar

Het nieuwe bedrijf Escura Apotheek, ontstaan uit de fusie tussen Lloyds Apotheken en Escura Apotheek, krijgt langzaam maar zeker gezicht. Bij de eerste tien Lloyds-apotheken verschijnt binnenkort een Escura-logo op de pui. Drie topmannen over hun ambities met de nieuwe tweede apotheekketen van Nederland.

27-05-2011 | door Edwin Bos

Adrenaline

column

27-05-2011 | door Rob Sebes

Patiënt weet apotheek te vinden in Longweek

Tijdens de eerste Longweek in de apotheek hebben zo’n 1300 apotheken mensen getest op COPD en medicatie gecontroleerd. Apotheken voerden met gemiddeld 25 patiënten een medicatie­gesprek. Patiënten zijn over het algemeen heel positief over het advies in de apotheek.

27-05-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

Assistent 2.0

redactioneel

27-05-2011 | door Edwin Bos

Betere aanpak darmkankerpreventie

De combinatie van het NSAID sulindac met een middel dat het eiwit TRAIL stimuleert, kan in het lab gekweekte darmpoliepcellen effectiever uitschakelen dan beide middelen afzonderlijk.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Hoopgevend middel Duchenne

Wekelijkse subcutane toedieningen van een experimenteel middel lijken de erfelijke ziekte van Duchenne af te remmen.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

ICS nuttig bij COPD en pneumonie

Inhalatiecorticosteroïden (ICS) verlagen het sterfterisico bij COPD-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met een pneumonie.

27-05-2011 | door M.Nettekoven

Afnemend gebruik in kaart gebracht

De mix van afgeleverde geneesmiddelen is continu aan verandering onderhevig. De SFK deed onderzoek naar de geneesmiddelen waar­van het gebruik tussen 2005 en 2010 sterk afnam. Fusidine­zuur ooggel is met 40% minder gebruikers de grootste daler.

27-05-2011 | door SFK

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

27-05-2011 | door KNMP

PlusOnline benadrukt belang

‘Pas op met wat je slikt (en schakel de apotheker in)’; met dit artikel vraagt de gezondheidseditie van PlusOnline bij 50-plussers aandacht voor het medicatieoverzicht.

27-05-2011 | door KNMP

Nationaal Routeplan Farmacie

Noteer alvast maandagmiddag 27 juni in uw agenda; de KNMP presenteert dan het Nationaal Routeplan Farmacie in De Rode Hoed in Amsterdam.

27-05-2011 | door KNMP

PRISMA Symposium 2011

Op 17 mei vond het PRISMA Symposium plaats in Amersfoort. Het thema was dit jaar ‘Zorg voor de kwetsbare patiënt’. Mede-organisator Thea Betcke van de KNMP hoorde veel positieve berichten en sprak enthousiaste deelnemers.

27-05-2011 | door KNMP

Borstvoeding: toch fluconazol

Fluconazol gaat over in moedermelk. Omdat andere middelen niet helpen, wil een moeder met diepe borstpijn dit middel tóch gebruiken. Maar ze wil niet stoppen met borstvoeding geven.

27-05-2011 | door Mike Nettekoven

“Nieuwe energie”

Met die woorden leidt voorzitter Jan Smits het KNMP Jaarverslag 2010 in. Nieuwe energie om zelf weer de regie te nemen. Daarmee verwoordt hij de ambities die de KNMP, dankzij de behaalde resul­taten in 2010, nu echt kan verwezenlijken.

27-05-2011 | door KNMP

Bijwerking onderschat

Vaker dan tot nu toe werd aangenomen is een bijwerking de oorzaak van een spoedopname op de afdeling interne geneeskunde, cardiologie of longziekten. Een op de vijf ziekenhuisopnames hangt samen met het gebruik van geneesmiddelen, blijkt uit het proefschrift van promovenda Roya Atiqi.

27-05-2011 | door Linda de Graaf

Focus op Falen

Samen met vier andere apothekers uit zijn registratie­groep won Emiel Schepers de Jonge Honden Prijs van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA). Deze prijs voor het best uitgevoerde registratieproject kregen ze voor Focus op Falen, een eenvoudige methode om mensen met hartfalen op te sporen.

27-05-2011 | door Marc de Leeuw

Geen bewijs voor lage doseringen dipyridamol

Artsen schrijven geregeld subtherapeutische doseringen dipyridamol voor. De belangrijkste indicatie van dit middel is secundaire profylaxe na transcient ischemic attack of cerebrovasculair accident. Hiervoor is alleen de dosering dipyridamol 200 mg retard (Persantin) tweemaal daags in combinatie met acetylsalicylzuur geregistreerd.

27-05-2011 | door Bart Kremers

Sneller in actie bij gevaarlijke interacties

Door vooraf risico’s te wegen, komen in het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis sneller gevaarlijke geneesmiddelinteracties bij hoogrisicopatiënten aan het licht. Momenteel bekijken onderzoekers in hoeverre de nieuwe werkwijze daadwerkelijk geneesmiddelschade voorkomt.

26-05-2011 | door J.L.W. Pot, H.W.H.A. Huntjens-Fleuren, C. Kramers en J.M. Bos

Tuchtcollege waarschuwt apotheker

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam heeft een apotheker uit Amersfoort officieel gewaarschuwd. Dit is het gevolg van een klacht van een patiënt. Hij had geconstateerd dat zijn medische gegevens door een lek in het softwaresysteem onvoldoende waren afgeschermd.

24-05-2011 | door DEB432513

Opwijrda-prijs voor beste WP-artikel twee keer uitgereikt

De Opwijrda-prijs, voor het beste artikel in het PW Wetenschappelijk Platform, is vorige week tijdens het Prisma-symposium in Amersfoort uitgereikt aan twee apothekers.

19-05-2011 | door PW

Voorschrijven geneesmiddelen stiefkindje medisch onderwijs

Een basisarts is bevoegd om geneesmiddelen voor te schrijven en heeft dus de plicht om bij elke patiënt de farmacotherapie zorgvuldig in te stellen. Opmerkelijk genoeg krijgen studenten geneeskunde nog te weinig kans zich hierin te bekwamen.

18-05-2011 | door DEB422443

Medicatiegegevens op creditcard met uitklapbare USB-stick

Online gezondheidsdossier Patiënt1 introduceert een medisch paspoort in de vorm van een creditcard. Volgens de initiatiefnemers hebben apothekers interesse in dit medicatiedossier voor hun patiënten.

18-05-2011 | door DEB420720

Thuisapotheek sluit deal met Bol.com

De Thuisapotheek werft nieuwe klanten door een samenwerking met de populaire website Bol.com. Iedereen die zich aanmeldt bij de Thuisapotheek ontvangt een cadeaubon van € 10, te besteden bij Bol.com.

17-05-2011 | door DEB432513
Back to top