Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Adrenaline

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door Rob Sebes
column

In de maand mei gierde de adrenaline door mijn lijf door de spannende ontwikke­lingen in de farmacie. Dit alles is uitge­mond in een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer. Noem het gerust HGFO: Het Grote Farmacie Overleg. Wanneer u deze column leest, is dat HGFO alweer achter de rug. Misschien is het zelfs wel verschoven naar een andere datum. Op het moment waarop ik deze column schrijf, moet dat debat nog plaatsvinden.

Maar ik durf er een goede fles wijn op te zetten dat hoe dan ook de prestatiebekostiging in de farmaceutische zorg plus de overheveling van dure geneesmiddelen de agenda linksom of rechtsom hebben gedomineerd. Onderwerpen waarvoor de KNMP speciale aandacht heeft gevraagd van Kamerleden.

Iedereen in de farmacie was de afgelopen weken doodnerveus over het naderende Kamerdebat. U moet zich voorstellen: een agenda met liefst achttien onderwerpen en in eerste termijn vijf minuten spreek­tijd per Kamerlid. Zelfs Kamerleden ­vonden dat van de gekke. Zoals een medewerker van een Kamerlid mij toe­vertrouwde: “Dat wordt dus eerst zo veel mogelijk interrupties richting andere Kamerleden plegen ...”

De zorgverzekeraars presenteerden maan­dag een rapport over vrije prijsvorming in de farmacie. Ook daarop moest de KNMP reageren. De toppositie van de Neder­landse apotheek ten opzichte van Europa staat er gelukkig helder in, maar met de voorgestelde maatregelen kan de KNMP niet leven.

De KNMP trekt alles uit de kast om apothekers en hun team te positioneren als de medicijnexperts die zij ook zijn. Met als doel patiënten nóg beter te kunnen helpen. Daar kunt u ons aan houden. Nu en straks.

Document acties

Back to top