Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tuchtcollege waarschuwt apotheker

PW Magazine 21, jaar 2011 - 24-05-2011
Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam heeft een apotheker uit Amersfoort officieel gewaarschuwd. Dit is het gevolg van een klacht van een patiënt. Hij had geconstateerd dat zijn medische gegevens door een lek in het softwaresysteem onvoldoende waren afgeschermd.

Op grond van de wet zijn hulpverleners verplicht ervoor te zorgen dat er geen medische gegevens en andere bescheiden van patiënten aan derden worden verstrekt, behalve wanneer een patiënt daartoe toestemming heeft gegeven.

Bij toeval ontdekte een patiënt dat medewerkers van het plaatselijk ziekenhuis zo bij zijn medische gegevens konden komen. Die waren afkomstig van de apotheek in zijn woonplaats, waar hij een brief naartoe had gestuurd met daarin de uitdrukkelijke wens zijn gegevens af te schermen.

Het tuchtcollege vindt dat de apotheker in tuchtrechtelijke zin een verwijt valt te maken. Bij de keuze van de op te leggen maatregel hield het college echter rekening met een reeks van verzachtende omstandigheden.

Nadat hij de kwestie had aangekaart, is de patiënt naar mening van het college correct te woord gestaan. Er zijn excuses aangeboden en de apotheker is overgestapt op een ander computersysteem. Daardoor lijkt herhaling voorkomen. 'Het college volstaat met een waarschuwing die slechts het karakter heeft van een zakelijke terechtwijzing', luidt de slotzin van de beslissing.

Document acties

Reacties

Anoniem
25-05-2011 12:34
zegt:

Het betreft hier een vrouwelijke collega. Slordig van de redactie toch?

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2011/YG1111?zoekterm=apotheker&Pagina=1&ItemIndex=1

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
TE AMSTERDAM

Het college heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 4 september 2009. binnengekomen klacht van:

A,
wonende te B,
k l a g e r,

tegen

C,
apotheker,
wonende te D,
werkzaam te B,
v e r w e e r s t e r,
gemachtigde mr. A.F. Geerts, advocaat te Zeist.

2. De feiten
Op grond van de stukken en hetgeen ter terechtzitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden uitgegaan:


2.1 Verweerster is als apotheker werkzaam bij Apotheek E in B (hierna: de apotheek).

Anoniem
26-05-2011 10:20
zegt:

Dhr. Kortekaas moet eerst zelf goed lezen. Het persoonlijk voornaamwoord 'hij' heeft in het artikel namelijk steeds betrekking op de patient en niet op de apotheker.

Marc de Leeuw, namens redactie PW

Anoniem
26-05-2011 11:51
zegt:

Dat is juist het verwarrende!

Het is patient versus apotheker, geslachtsneutraal.

Als de redactie zonder reden de patient een man laat zijn, pak dan door.........

Back to top