Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010

24 december 2010

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Een mooi begin

24-12-2010 | door Prof. dr. Loraine Lie-A-Huen

In de startblokken voor een vrije markt

Het nieuwe jaar staat in het teken van de overgang naar vrije tarieven in 2012. Voor apothekers betekent dat fors investeren in zorg en onderhandelen met zorgverzekeraars. Ook op stapel: nieuwe richtlijnen, aansluiting op het LSP en metingen voor de kwaliteitsindicatoren. Een greep uit een overvolle agenda.

24-12-2010 | door Edwin Bos, René Groeneveld, Marc de Leeuw en Mike Nettekoven

Voorspellen

De hoogste Europese onderscheiding binnen de nucleaire geneeskunde ging in oktober naar ziekenhuisapotheker Marjolijn Lub-De Hooge. Zij is erin geslaagd de werking van anti-angiogene medicatie tegen kanker in een vroeg stadium letterlijk in beeld te brengen.

24-12-2010 | door Berend Schilder

Nieuwe brochure openbare apotheek en ziekenhuisapotheek

Alle apothekers ontvingen deze week de nieuwe brochures ‘Prijzen 2011 KNMP producten en diensten Openbare apotheek’ of ‘Prijzen 2011 KNMP producten en diensten Ziekenhuisapotheek’.

24-12-2010 | door KNMP

Apothekersland bereidt zich voor op 2012

De KNMP richt zich in 2011 vooral op de overgang naar een nieuw bekostigingsmodel, gericht op de versterking van de zorgtaken van de apotheker. De patiënt zal hier veel van gaan merken. Directeur KNMP Léon Tinke: “Samengevat blijft de focus echter op medicatiebegeleiding en medicatiebewaking, waarbij de patiënt centraal staat. Het is noodzakelijk dat wij met onze leden belangrijke stappen zetten.”

24-12-2010 | door KNMP

Stoppen met roken in pakket vanaf 2011

Stoppen met roken is vanaf 1 januari 2011 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Geneesmiddelen binnen dergelijke antirookprogramma’s komen voor vergoeding in aanmerking. Het aantal verstrekkingen van het enkele jaren geleden geïntroduceerde antirookmiddel varenicline blijft stijgen.

24-12-2010 | door SFK

Scherper oog nodig op interacties nicotine

Geneesmiddelgebruikers die stoppen met roken moeten er rekening mee houden dat hun medicijnen beter of juist minder goed werken. Apothekers kunnen hen hierbij van advies dienen. Een rondgang langs diverse apotheken laat zien dat hierin verbetering mogelijk is.

24-12-2010 | door Toeba Seker

Die laatste, en dan …

Stoppen met roken is zinvol. Makkelijk is dat echter niet. Met alleen begeleiding stopt ongeveer een op de tien. Nicotinevervangers en enkele receptplichtige middelen verhogen deze kans met een factor 1,5 tot twee. De apotheker kan hierbij een belangrijke adviserende rol spelen.

24-12-2010 | door L.M.L. Stolk

Bijsluiters FNA geactualiseerd

Bijsluiters FNA, ook wel Geneesmiddel Informatie Folders genoemd, zijn bijsluiters voor de patiënt. Deze worden meegegeven bij apotheekbereidingen die zijn opgenomen in het FNA. Sinds begin december beschikt u weer over actuele bijsluiters voor de FNA-preparaten.

24-12-2010 | door Shiwai Ng

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

24-12-2010 | door KNMP

Masterdiploma

24-12-2010 | door KNMP

Actieve voorlichting over zelfzorg nodig

Het aantal paracetamolvergiftigingen is de laatste jaren gestegen, blijkt uit het evaluatierapport over zelfzorggeneesmiddelen van het Nivel en het SIR. Veel consumenten overschatten hun kennis over zelfzorgmiddelen. Daarom is het nodig dat apothekers proactiever worden in het geven van voorlichting.

23-12-2010 | door Liset van Dijk, Marjan van der Maat en Marcel Bouvy

Statines veilig bij slechte lever

Patiënten met verhoogde serumtransaminasewaarden kunnen veilig statines gebruiken. Zij hebben hierdoor ook een verlaagd risico op cardiovasculaire complicaties.

23-12-2010 | door nettekoven

Veel controles wenselijk voor optimale behandeling reuma

Starten met methotrexaat en bij onvoldoende werkzaamheid overgaan op TNF-α-blokkerende middelen. Dit is in het kort de optimale behandelstrategie bij mensen met reumatoïde artritis, concludeert Lydia Schipper in haar promotieonderzoek aan het UMC St Radboud. Drie vragen aan Schipper.

22-12-2010 | door nettekoven

Overleden na tocilizumabgebruik

Een patiënt die behandeld is met tocilizumab (RoActemra) is overleden nadat hij een ernstige overgevoeligheidsreactie ontwikkelde.

21-12-2010 | door nettekoven

Minder medicijnverkoop België

Bijna de helft van de apothekers in België heeft last van een dalende medicijnverkoop als gevolg van de economische crisis.

20-12-2010 | door groeneveld

Sunitinib en bevacizumab: kaakosteonecrose

Meldingen van osteonecrose van de kaak bij patiënten met kanker die sunitinib (Sutent) of bevacizumab (Avastin) gebruikten.

20-12-2010 | door nettekoven

Efavirenz: soms lagere dosis

Bij 20% van de patiënten die het hiv-middel efavirenz slikken kan de dosering verlaagd worden.

19-12-2010 | door nettekoven

Colitis: wormen helpen

Symptomen van colitis ulcerosa verdwenen na orale inname van eieren van de zweepworm.

18-12-2010 | door nettekoven

Apotheker erbij is zinvol

Behandelresultaten van patiënten verbeteren als een apotheker in het behandelteam zit.

18-12-2010 | door nettekoven

Onvrede over verlaging apotheektarief

De verlaging van het apotheektarief met ruim 5% tot € 7,50 heeft tot grote teleurstelling geleid onder alle betrokkenen in de apotheekbranche. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt hiermee het veilig medicijngebruik van patiënten in het geding, menen de gezamenlijke apotheekorganisaties.

17-12-2010 | door groeneveld

Apotheker Kahlé zegt de farmacie vaarwel

Apotheker Laurens Kahlé houdt het voor gezien. Zijn Multatuli Apotheek in Delft heeft hij gesloten en sinds begin deze maand maakt de apotheker gebruik van een pensioenregeling. “Ik heb het helemaal gehad met de farmacie”, aldus Kahlé.

16-12-2010 | door René Groeneveld

Raad van Tucht van KNMP royeert Kahlé

De Raad van Tucht van de KNMP heeft apotheker Laurens Kahlé geroyeerd. Kahlé kwam in opspraak door zijn werk voor internetapotheek Dokteronline.

15-12-2010 | door edbos
Back to top