Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sunitinib en bevacizumab: kaakosteonecrose

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 20-12-2010
Meldingen van osteonecrose van de kaak bij patiënten met kanker die sunitinib (Sutent) of bevacizumab (Avastin) gebruikten.

De firma Pfizer heeft meldingen gekregen van osteonecrose (versterving van het beenweefsel) van de kaak bij patiënten met kanker die sunitinib (Sutent) gebruikten. De meeste patiënten was voorafgaand of gelijktijdig behandeld met bisfosfonaten. Osteonecrose van de kaak is een bekende bijwerking van bisfosfonaten. De firma waarschuwt in een brief aan zorgverleners voor gelijktijdige of opeenvolgende behandeling met sunitinib en bisfosfonaten. Verder moeten artsen een tandheelkundig onderzoek en een preventieve tandheelkundige behandeling overwegen bij patiënten die starten met sunitinib. Behandeling in het weefsel moet zoveel mogelijk worden vermeden. Sunitinib is bedoeld voor patiënten met gevorderd of uitgezaaid niercelcarcinoom of voor patiënten met niet operatief te verwijderen of uitgezaaide gastro-intestinale stromatumoren.

Ook voor bevacizumab (Avastin) zijn meldingen binnengekomen van osteonecrose van de kaak. Ook hier waren de meeste patiënten voorafgaand of gelijktijdig behandeld met bisfosfonaten. Daarom heeft de firma Roche eenzelfde soort brief met dezelfde waarschuwingen gestuurd aan zorgverleners. Bevacizumab wordt, in combinatie met chemotherapie, gebruikt bij verschillende vormen van kanker.

Document acties

Back to top