Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Keuze TCA voor oudere met depressie kan beter

Voorkeur voor nortriptyline bij 65-plussers blijkt niet uit cijfers

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 aan 300.000 mensen minstens één keer een tricyclisch antidepressivum. Bijna 40% van hen is 65 jaar of ouder. Binnen die leeftijdsgroep verdient nortriptyline de voorkeur. Ontwikkelingen sinds de kwaliteitsmeting over 2016 laten zien dat er ruimte is voor verbetering. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW01/02 - 12-01-2018 | door SFK

Sterke toename gebruik medicinale cannabisolie

Aantal verstrekkingen andere varianten van medicinale cannabis loopt terug

Nederlandse openbare apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 15% vaker dan in 2016 een geneesmiddel met medicinale cannabis. Dat is veel minder dan de stijging van 75% die SFK in 2016 noteerde. Het gebruik van olievarianten van medicinale cannabis neemt wel sterk toe, namelijk met 60%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW51/52 - 22-12-2017 | door SFK

Voorschrijfreden meest vastgelegd bij fluconazol

Inkijkje in vastgelegde redenen van voorschrijven

Met de Regeling Geneesmiddelenwet verplicht de overheid aan voorschrijvers om de reden van voorschrijven op het recept te vermelden bij 23 geneesmiddelen. Het blijkt dat van die middelen het antimycoticum fluconazol de meeste verstrekkingen met een voorschrijfreden heeft. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW50 - 15-12-2017 | door SFK

Per apotheek gemiddeld 341 verstrekkingen per dag

Verschillende afhandeling verstrekkingen verstoort traditioneel weekpatroon

Een apotheek verwerkt per dag gemiddeld 341 verstrekkingen. Dit aantal geldt voor alle soorten verstrekkingen, voor alle type apotheken en voor alle dagen in de week. Als de verschillende dagen worden onderscheiden, lopen de gemiddelden uiteen van 495 verstrekkingen per apotheek op maandag tot 17 op zondag. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW49 - 08-12-2017 | door SFK

Minder gebruikers Camcolit en Slow K na prijsverhoging

Vanwege bijbetaling wijkt deel van gebruikers uit naar ander middel

Farmaceutisch Nederland werd in de eerste maanden van 2017 opgeschrikt door een forse prijsverhoging van twee geneesmiddelen die bovendien leidde tot een bijbetaling. Het betrof Camcolit (lithium) en Slow K (kalium). Het aantal gebruikers van deze middelen is sindsdien met 40% respectievelijk 12% gedaald. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW48 - 01-12-2017 | door SFK

Jaarlijks 35.000 kopieën van recepten naar de Inspectie

IGJ en SFK werken samen aan vermindering administratieve lasten apotheken

Ieder jaar moeten apothekers ongeveer 35.000 kopieën van zogenoemde IMM-recepten opsturen naar de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), zodat de Inspectie daarop toezicht kan houden. KNMP en IGJ hebben de SFK gevraagd om te helpen deze administratieve last voor de apotheken te verminderen. Vanaf nu kunnen apothekers zich aanmelden. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW47 - 23-11-2017 | door SFK

Drieënhalf miljoen mensen per jaar een zalf of crème

ATC-codewijziging van belang voor FTO-module Eczeem van SFK

Openbare apotheken verstrekten in 2016 aan ongeveer 3,5 miljoen mensen minstens één keer een geneesmiddel voor toepassing op de huid, dat is opgenomen in het basispakket. In totaal ging het daarbij om 8,1 miljoen verstrekkingen. Dat is ongeveer 1% meer dan in 2015. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW46 - 17-11-2017 | door SFK

Uitgavestijging hiv-remmers door nieuwe middelen

Lichte daling aantal verstrekkingen in 2016

Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 226.000 keer een hiv-remmer. Dat aantal ligt 2,7% onder het niveau van 2015. Toch namen de uitgaven aan hiv- remmers toe met 3,4% tot € 202 miljoen. Deze stijging kan volledig worden toegeschreven aan het toenemend gebruik van nieuwe hiv-middelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW45 - 10-11-2017 | door SFK

Gros erectiepilgebruikers is de 60 gepasseerd

Prijs erectiepil niet gerelateerd aan sterkte maar aan prijs per keer

Het aantal verstrekkingen van erectiepillen door openbare apotheken vertoont de laatste jaren een licht dalende trend en kwam in 2016 op ruim 285.000 uit. Het aantal gebruikers per duizend mannen is het hoogst in de leeftijdsgroep van 64 tot 73 jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW44 - 03-11-2017 | door SFK

Marktaandeel van Thyrax niet terug naar oude niveau

Thyrax Duotab na productieproblemen weer terug op Nederlandse markt

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2015 aan bijna 350.000 patiënten het schildklierhormoon Thyrax Duotab. Door leveringsproblemen moesten velen van hen in 2016 overstappen naar levothyroxine van een andere fabrikant. In het derde kwartaal van dit jaar was Thyrax weer beschikbaar, maar het marktaandeel herstelde nog niet. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW43 - 27-10-2017 | door SFK

€ 130 miljoen meer uitgaven aan medicijnen door 9% btw

Btw-verhoging kan leiden tot stijging jaarlijkse zorgpremie met € 10

In het regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst, dat vorige week werd gepresenteerd, wordt een stijging van het lage btw-tarief aangekondigd naar 9%. Nu is dat nog 6%. Omdat het lage btw-tarief ook voor geneesmiddelen geldt, zullen de jaarlijkse kosten van de farmaceutische zorg met minstens € 130 miljoen toenemen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW42 - 20-10-2017 | door SFK

Nierfunctie en andere labwaarden in de apotheek

Metformine meest gebruikte middel met risico bij verminderde nierfunctie

Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan bijna driehonderdduizend 70-plussers het orale antidiabeticum metformine. Het is daarmee het meest in deze leeftijdsgroep gebruikte middel waarvan bij een verminderde nierfunctie de dosis moet worden aangepast. Nierfunctiewaarden moeten met apotheken worden gedeeld. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW40/41 - 06-10-2017 | door SFK

Opvallende afname van aantal NSAID-gebruikers

Aantal gebruikers maagmedicatie stijgt naar ruim drie miljoen

Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan 3,1 miljoen mensen één keer of vaker een maagzuurremmer. Dit blijkt uit een telling van de SFK van het aantal gebruikers van geneesmiddelen op ATC3-groepsniveau. Op de tweede plaats komen met 2,7 miljoen gebruikers de NSAID's die pijnstillend en ontstekingsremmend werken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW39 - 29-09-2017 | door SFK

Toename in gebruik van methylfenidaat lijkt voorbij

Halfjaarcijfers tonen afname aantal gebruikers van methylfenidaat in 2017

Het aantal gebruikers van het ADHD-middel methylfenidaat is in 2016 weliswaar nog met een half procent gestegen, maar het aantal verstrekkingen steeg in 2016 voor het eerst niet, maar bleef gelijk. Het aantal gebruikers in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar is in 2016 met ruim 5% afgenomen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW38 - 22-09-2017 | door SFK

Iets meer gebruikers van cholesterolverlagers

Naoorlogse geboortegolf van invloed op interpretatie cijfers

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2016 aan iets meer mensen een cholesterolverlager dan in het jaar daarvoor. Op een totaal van ongeveer twee miljoen mensen bedroeg de stijging ongeveer 15.000, wat neerkomt op 0,8%. De toename van het aantal gebruikers lijkt zich vooral voor te doen in de leeftijdscategorie van 70 tot en met 74 jaar, maar dat is een onjuiste interpretatie. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 15-09-2017 | door SFK

40% van voorschriften MDL-artsen is een laxans

Dure geneesmiddelen bepalen meer dan 70% van kosten aan ‘MDL’-medicijnen

Maag-darm-leverartsen behandelen aandoeningen van het maagdarmkanaal en van organen die functioneel daarop aansluiten, zoals lever, galwegen en alvleesklier. Bijna 40% van al hun recepten die door openbare apotheken worden afgehandeld, is een voorschrift voor een laxeermiddel. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 08-09-2017 | door SFK

Uitgaven aan farmaceutische zorg stijgen in 2016 met 1,6%

Data en feiten met jaarcijfers over 2016 gepubliceerd

Openbare apotheken leverden vorig jaar voor € 4335 miljoen aan geneesmiddelen en farmaceutische zorg die behoren tot het basispakket van de zorgverzekering. Dit is € 69 miljoen meer dan in 2015 en komt neer op een stijging van 1,6%. Deze cijfers publiceert de SFK in de jaarlijkse uitgave Data en feiten. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW35 - 01-09-2017 | door SFK

Antibioticagebruik in zomer daalt al enige jaren gestaag

Alleen zomercijfers hanteren voor trend gebruik luchtwegantibiotica

Apothekers verstrekten in 2016 aan 4,0 miljoen mensen in totaal 6,8 miljoen keer een antibioticum voor orale toepassing. Zowel het aantal gebruikers als het aantal verstrekkingen is daarmee 2,6% lager dan in 2015, maar op ongeveer hetzelfde niveau als in 2014. Seizoensinvloeden spelen een grote rol bij de ontwikkelingen van deze cijfers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW33/34 - 18-08-2017 | door SFK

Voor het eerst minder antidepressivagebruikers

Antidepressivagebruik kent een maximum bij 50- tot 60-jarigen

Apothekers verstrekten in 2016 voor het eerst aan minder mensen een antidepressivum. Hiermee is mogelijk een einde gekomen aan de jarenlange groei van het aantal antidepressivagebruikers, dat zo’n 1,1, miljoen bedraagt. Er zijn opvallend minder gebruikers rond de 65 jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW31/32 - 04-08-2017 | door SFK

Stijging tariefinkomsten minder dan loonontwikkeling

De vraag naar farmaceutische zorg nam in 2016 beperkt toe

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek behaalde in 2016 een omzet van € 2,182 miljoen aan farmaceutische zorg die wordt vergoed uit het basispakket. Dat is 1,3% meer dan in 2015. De tariefinkomsten stegen met 0,6% tot € 648.000. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW29/30 - 21-07-2017 | door SFK

Document acties

Back to top