Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ruim € 96 miljoen aan GVS-bijdragen in 2022

Drie ADHD-middelen hebben gezamenlijke bijbetaling van € 52 miljoen

PW11 - 17-03-2023 | door SFK
Voor GVS-geneesmiddelen met een prijs boven de vergoedingslimiet werd in 2022 in totaal ruim € 96 miljoen aan eigen bijdragen betaald, € 16 miljoen meer dan in 2021. De maximeringsregeling, waarbij de bijbetaling maximaal € 250 per persoon per jaar mag bedragen, hielp 71.000 mensen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

 Voor de meeste geneesmiddelen die vanuit de basisverzekering worden vergoed (het geneesmiddelenvergoedingssysteem, GVS) zijn door de overheid vergoedingslimieten vastgesteld. Als de prijs van een geneesmiddel boven deze limiet ligt, moet de verzekerde het verschil bijbetalen. In 2022 gold dit voor 2,4 miljoen geneesmiddelgebruikers. In totaal werd in 2022 ruim € 96 miljoen aan GVS-bijdragen betaald, € 16 miljoen meer dan in 2021.

Maximering

De GVS-bijdragen werden echter niet volledig door de gebruikers betaald. Voor sommige geneesmiddelen bieden fabrikanten namelijk een (gedeeltelijke) terugbetaalregeling. De SFK heeft echter geen zicht op het gebruik van deze terugbetaalregelingen. Daarnaast bestaat sinds 2019 een maximeringsregeling, waarbij zorgverzekeraars het bijbetalingsbedrag boven de € 250 per persoon per jaar alsnog vergoeden.

In 2022 profiteerden ruim 71.000 verzekerden, 3% van het totaal aantal bijbetalers, van deze maximeringsregeling. Zorgverzekeraars betaalden voor deze mensen in totaal € 47 miljoen aan GVS-bijdragen, bijna de helft van het totaal aan GVS-bijdragen.

De geneesmiddelen met de hoogste eigen bijdragen in 2022 zijn net als in 2021 de ADHD-middelen dexamfetamine, methylfenidaat en lisdexamfetamine. Samen hadden zij in 2022 ruim € 52 miljoen aan GVS-bijdragen, tegenover € 46 miljoen in 2021. Bij alle drie de middelen nam het aantal mensen met een bijbetaling toe, terwijl de gemiddelde bijbetaling per persoon ongeveer gelijk bleef. 

Bij mercaptamine in de vorm van een capsule met vertraagde afgifte, toegepast bij cystinose om de vorming van schadelijke cystinekristallen op het hoornvlies te verminderen, steeg het totaal aan GVS- bijdragen van € 2 miljoen in 2021 naar € 5,2 miljoen in 2022. Daarmee had het na de drie ADHD-middelen de hoogste bijbetaling in 2022. Deze € 5,2 miljoen kwam overigens vrijwel geheel voor rekening van de zorgverzekeraar, want de gemiddelde bijbetaling per gebruiker bedroeg ongeveer € 120.000.

Anders dan gebruikelijk in SFK-publicaties zijn de bedragen op deze pagina inclusief btw omdat de maximeringsregeling betrekking heeft op bedragen inclusief btw. Voor 2017 en 2018 was de btw 6%, vanaf 2019 9%.

 

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top