Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Miljoen mensen kregen rijgevaarlijk geneesmiddel

Slaap- en kalmeringsmiddelen en pijnstillers beïnvloeden rijvaardigheid.

PW1en2 - 13-01-2023 | door SFK
Openbare apotheken verstrekten recentelijk aan 3,3 miljoen volwassenen een geneesmiddel dat de rijvaardigheid kan beïnvloeden. 1,1 miljoen mensen kregen een middel met een ernstige invloed. Toch kunnen sommige patiënten rijgeschikt worden verklaard. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Sommige geneesmiddelen kunnen een negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid. In de Contra-indicatie Verkeersdeelname van de KNMP worden potentieel rijgevaarlijke geneesmiddelen ingedeeld in vier categorieën. Categorie 0-middelen hebben geen of een verwaarloosbare negatieve invloed op de rijvaardigheid, categorie I-middelen hebben weinig invloed, categorie II-middelen een matige invloed en categorie III-middelen een ernstige invloed.

Toch geschikt

In de periode november 2021-oktober 2022 kregen 5,4 miljoen mensen, zo’n 40% van alle volwassen Nederlanders, minstens één keer een geneesmiddel dat de rijvaardigheid kan beïnvloeden (categorie I, II of III). 

Van hen kregen 2,1 miljoen mensen een middel met een ernstige invloed. Niet al deze middelen worden echter langdurig gebruikt. Het aantal mensen dat recentelijk, in de periode augustus-oktober 2022, een categorie III-middel kreeg, bedroeg 1,1 miljoen. Voor categorie I- en II-middelen ging het om 1,9 miljoen respectievelijk 1,2 miljoen personen. In totaal kregen bijna 3,3 miljoen volwassenen recentelijk een middel uit een of meerdere categorieën. 

De SFK beschikt niet over informatie of deze personen daadwerkelijk een voertuig bestuurden gedurende de periode dat het middel invloed kan hebben op het rijgedrag. Daarnaast hebben bepaalde geneesmiddelen, ook uit categorie III, na een bepaalde gebruiksduur of een aantal uur na inname, geen negatieve invloed meer op de rijvaardigheid. Personen die deze middelen gebruiken, kunnen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) rijgeschikt worden verklaard. Ook de aandoening waarvoor het middel wordt voorgeschreven speelt een rol: in sommige gevallen vormt deze meer een probleem voor de rijgeschiktheid dan het geneesmiddel zelf.

In de top 10 gebruikers die in de periode november 2021-oktober 2022 een geneesmiddel met een ernstig effect op de rijvaardigheid kregen, nemen het kalmeringsmiddel oxazepam, de pijnstiller tramadol en het slaapmiddel temazepam de hoogste posities in, gevolgd door het antidepressivum amitriptyline en het kalmeringsmiddel diazepam.

PW1&2 pag. 9

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top