Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelennieuws

Dapagliflozine nu ook voor behandeling jongere diabetespatiënten

Dapagliflozine (Forxiga) heeft een positief advies ontvangen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van de indicatie.

PW46 - 19-11-2021 | door PW

Positief CHMP-oordeel voor oncolyticacombinatie

Het monoklonaal antilichaam pembrolizumab (Keytruda) en de tyrosinekinaseremmer lenvatinib (Kisplyx) ontvingen een positief advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor verruiming van hun toepassing. Ze zijn in combinatie geïndiceerd als eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom. Pembrolizumab is bij deze indicatie al geregistreerd, maar dan in combinatie met axitinib, dat eveneens een tyrosinekinaseremmer is. Ook lenvatinib is bij niercelcarcinoom geregistreerd, maar dan in combinatie met het immunosuppressivum everolimus na een eerdere behandeling met een middel dat aangrijpt op de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF).

PW45 - 12-11-2021 | door PW

CHMP positief over nieuw middel bij triple-negatief mammacarcinoom

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is positief over het verlenen van een handelsvergunning voor het gebruik van sacituzumab govitecan (Trodelvy) voor de behandeling van inoperabel lokaal gevorderd of gemetastaseerd triple-negatief mammacarcinoom (TNBC). Het middel is als monotherapie geïndiceerd voor patiënten bij wie twee of meer eerdere systemische therapieën, waaronder ten minste één voor gevorderde ziekte, onvoldoende uitkomst boden.

PW44 - 05-11-2021 | door PW

Nieuw MS-middel met zelfde actieve metaboliet als dimethylfumaraat

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is positief over het verlenen van een handelsvergunning voor het gebruik van diroximelfumaraat (Vumerity) voor de behandeling van volwassenen met relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS). Het werkingsmechanisme is niet volledig duidelijk. Diroximelfumaraat heeft dezelfde actieve metaboliet als dimethylfumaraat, dat ook bij RRMS wordt toegepast.

PW43 - 29-10-2021 | door PW

Nieuw medicijn voor gevorderde gastro-intestinalestromale tumoren

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is positief over het verlenen van een handelsvergunning voor het gebruik van ripretinib (Qinlock) ter behandeling van gevorderde gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) bij patiënten die eerder zijn behandeld met drie of meer kinaseremmers, waaronder imatinib.

PW42 - 22-10-2021 | door PW

Negatief CHMP-oordeel sildenafil sublinguaal door slechte oplosbaarheid

De aanvraag voor een handelsvergunning voor Sildenafil FGK is door de fabrikant ingetrokken na een negatief oordeel van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP.

PW40en41 - 08-10-2021 | door PW

CHMP positief over uitbreiding indicaties mepolizumab

Mepolizumab (Nucala) heeft een positief advies ontvangen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van indicaties.

PW39 - 01-10-2021 | door PW

PRAC: heroverweeg rituximab met ibrutinib bij gebruik ACE-remmer

Het risico op plotselinge (hart)dood is mogelijk verhoogd bij behandeling met het oncolyticum ibrutinib in combinatie met rituximab bij patiënten die al een ACE-remmer gebruiken. Dit risico lijkt hoger dan bij gebruik van de combinatie rituximab met fludarabine en cyclofosfamide, blijkt uit een interim-analyse van een klinische studie.

PW38 - 24-09-2021 | door PW

Positief advies voor nieuw monoklonaal antilichaam tafasitamab

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP staat positief tegenover het verlenen van een handelsvergunning voor gebruik van tafasitamab (Minjuvi) ter behandeling van volwassenen met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Het is in het bijzonder toepasbaar bij patiënten voor wie autologe stamceltransplantatie niet mogelijk is. Bij de start van de behandeling wordt het middel gecombineerd met lenalidomide; vervolgens wordt de behandeling voorgezet met tafasitamab als monotherapie.

PW37 - 17-09-2021 | door PW

Nieuwe enzymvervangende therapie bij ziekte van Pompe

Avalglucosidase alfa (Nexviadyme) ontving een positief advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor een handelsvergunning. Dit weesgeneesmiddel is bedoeld voor de behandeling van de ziekte van Pompe en wordt toegepast als enzymvervangende therapie.

PW36 - 10-09-2021 | door PW

Idecabtagen vicleucel eerste gentherapie bij multipel myeloom

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP staat positief tegenover het verlenen van een handelsvergunning voor gebruik van idecabtagen vicleucel (Abecma) bij de behandeling van teruggekeerde en refractaire multipel myeloom. Het is hiermee de eerste gentherapie die ingezet kan worden bij deze aandoening.

PW35 - 03-09-2021 | door PW

Uitbreiding van het arsenaal interleukine-remmers

Voor de behandeling van psoriasis is binnenkort een nieuw middel beschikbaar: het monoklonale antilichaam bimekizumab (Bimzelx) heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies ontvangen voor toelating op de markt. Het is toepasbaar bij volwassenen met matig tot ernstige vormen van psoriasis, die in aanmerking komen voor systemische therapie.

PW34 - 27-08-2021 | door PW

Uitbreiding indicatie ambrisentan bij kinderen vanaf 8 jaar

Ambrisentan (Volibris) heeft een positief advies ontvangen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van de indicatie. Het middel was reeds als 5 mg en 10 mg omhulde tablet op de markt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) WHO-klasse II of III bij volwassenen. Door de introductie van de 2,5 mg omhulde tablet is ambrisentan nu ook geïndiceerd bij de behandeling PAH WHO-klasse II of III voor kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar.

PW32en33 - 13-08-2021 | door PW

Positief advies upadacitinib bij indicatie atopische dermatitis

Upadacitinib (Rinvoq) heeft een positief advies ontvangen van het Europees geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP voor uitbreiding van de indicatie.

PW30en31 - 30-07-2021 | door PW

Mirena-spiraal bij indicatie anticonceptie na 6 jaar vervangen

De vervangtermijn van de Mirena-spiraal, wanneer het wordt toegepast als anti­conceptivum, is verlengd van vijf jaar naar zes jaar. Deze verlenging is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

PW28en29 - 16-07-2021 | door PW

Uitbreiding indicatie daratumumab: CHMP is positief

Daratumumab (Darzalex) heeft twee positieve adviezen ontvangen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van de indicatie.

PW26en27 - 02-07-2021 | door PW

Eerste gentherapie bij ernstige neurologische aandoening

De eerste gentherapie voor de zeldzame neurologische aandoening cerebrale adrenoleukodystrofie (CALD) heeft een positief advies ontvangen van het Europees geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP. Elivaldogen autotemcel (Skysona) kan na goedkeuring door het Europees medicijnagentschap (EMA) worden ingezet bij kinderen met deze ernstige aangeboren aandoening bij wie stamceltransplantatie niet mogelijk is.

PW25 - 25-06-2021 | door PW

Positief oordeel CHMP voor hartfalen-behandeling met vericiguat

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft zich in positieve zin uitgesproken over het verlenen van een handelsvergunning aan het middel vericiguat (Verquvo).

PW24 - 18-06-2021 | door PW

Overdag minder slaperig door pitolisant bij slaapapneusyndroom

De geneesmiddelencommissie voor humane middelen, de CHMP, van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft een positief advies uitgebracht voor een handelsvergunning voor het psychostimulantium pitolisant (Ozawade). Pitolisant stimuleert alertheid bij mensen die lijden aan het obstructief slaapapneusyndroom, waardoor zij zich overdag minder slaperig voelen. Het moet worden toegepast bij onvoldoende effect van andere behandelingen, waaronder een vorm van nachtelijke beademing met een mond- of neusmasker (Continious Positive Airway Pressure, CPAP).

PW23 - 11-06-2021 | door PW

Tweede SGLT-2-remmer bij hartfalen op komst

Empagliflozine (Jardiance) heeft een positief advies ontvangen voor registratie bij hartfalen van de geneesmiddelencommissie voor humane middelen, de CHMP, van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

PW22 - 04-06-2021 | door KNMP

Document acties

Back to top