Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelennieuws

Bijwerkingen van (hydroxy)-chloroquine afhankelijk van indicatie

Bij gebruik van chloroquine zijn bij Bijwerkingencentrum Lareb vooral huidreacties (19%), reacties op het centraal zenuwstelsel (10%) en psychische klachten (10%) gemeld. Bij hydroxychloroquine zijn de meest gemelde bijwerkingen huidreacties (20%) en maagdarmklachten (16%).

PW19 - 08-05-2020 | door PW

Pneumokokken-vaccinatie van start bij oudste personen uit de doelgroep

Begin april is er een nieuwe flacon arseentrioxide (Trisenox) op de markt gekomen. De flacon vervangt de huidige ampullen en is twee keer zo geconcentreerd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert zorgverleners de komende tijd goed op te letten bij het voor toediening gereedmaken van het middel. Door verwisseling kunnen medicatiefouten optreden. Arseentrioxide wordt gebruikt bij volwassen patiënten met acute promyelocytaire leukemie.

PW18 - 01-05-2020 | door PW

Document acties

Back to top