Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelennieuws

Abemaciclib nu ook in een eerder stadium van borstkanker toepasbaar

Abemaciclib (Verzenios) ontving een positief advies van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van de indicatie. Het middel is al op de markt voor de behandeling van vrouwen met lokaal gevorderd of gemetastaseerd hormoonreceptor (HR)-positief, HER2-negatief mammacarcinoom, in combinatie met een aromataseremmer of fulvestrant als initiële endocriene therapie, of bij vrouwen die eerder endocriene therapie hebben gekregen.

PW11 - 18-03-2022 | door PW

Difelikefaline vermindert jeuk bij chronische nierschade

Difelikefaline (Kapruvia) ontving van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies voor een handelsvergunning. Het middel is bedoeld voor de behandeling van volwassenen die hemodialyse ondergaan en als gevolg van de chronische nierschade matig ernstige of ernstige jeuk ervaren.

PW10 - 11-03-2022 | door PW

Alle Januskinase (JAK)-remmers onder de loep

De veiligheidscommissie van het Europees Medicijnagentschap EMA, de PRAC, start een onderzoek naar de veiligheid van alle Januskinase (JAK)-remmers die zijn goedgekeurd voor de behandeling van inflammatoire aandoeningen. Aanleiding hiervoor zijn de definitieve resultaten van een klinische studie naar tofacitinib (Xeljanz), een selectieve en reversibele remmer van JAK1 en JAK3.

PW9 - 04-03-2022 | door PW

PRAC-advies: trek handelsvergunning hydroxyethylzetmeel in

De handelsvergunning van hydroxyethylzetmeel (HEC) voor intraveneus gebruik als infusie moet worden ingetrokken, adviseert de veiligheidscommissie van het EMA, de PRAC. De restricties die gelden voor gebruik van dit middel blijken niet goed te worden opgevolgd.

PW8 - 25-02-2022 | door PW

Indicaties empagliflozine uitgebreid na positief advies CHMP

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft een positief advies gegeven over uitbreiding van de indicaties voor empagliflozine (Jardiance). Het middel is op de markt voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2, bij onvoldoende effect van dieet en lichamelijke inspanning als monotherapie bij intolerantie voor metformine en in combinatie met andere bloedglucoseverlagende middelen indien die onvoldoende werken.

PW7 - 18-02-2022 | door PW

Twee anti-epileptica nu ook bij jongere kinderen inzetbaar

De anti-epileptica brivaracetam (Briviact) en lacosamide (Vimpat) zijn ook geschikt voor gebruik bij kinderen vanaf 2 jaar. De Europese commissie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van geneesmiddelen (CHMP) heeft een positief advies gegeven voor uitbreiding van de indicatie van deze middelen.

PW6 - 11-02-2022 | door PW

Indicaties vedolizumab uitgebreid na positief advies CHMP

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft een positief advies gegeven over uitbreiding van de indicaties voor vedolizumab (Entyvio).

PW5 - 04-02-2022 | door PW

Wekelijkse toediening mogelijk met langwerkende somatropine

De langwerkende vorm van somatropine lonapegsomatropine van fabrikant Ascendis Pharma ontving van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies voor een handelsvergunning. Het middel is net als somatropine toe te passen bij groeihormoondeficiëntie (GHD), een groeistoornis ten gevolge van onvoldoende productie van endogeen groeihormoon. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen dit middel gebruiken.

PW4 - 28-01-2022 | door PW

Nieuw middel voor sikkelcelziekte krijgt positief CHMP-advies

Voor de behandeling van hemolytische anemie bij sikkelcelziekte komt waarschijnlijk een nieuw middel beschikbaar. Voxelotor (Oxbryta) ontving van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies voor een handelsvergunning bij gebruik door kinderen vanaf 12 jaar, al dan niet in combinatie met hydroxycarbamide. De behandelingsopties bij deze aandoening zijn gering en daarom is er volgens de commissie een grote behoefte aan nieuwe middelen.

PW3 - 21-01-2022 | door PW

Uitbreiding indicatie monoklonaal antilichaam pembrolizumab

Pembrolizumab (Keytruda) ontving een positief advies van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbereiding van de indicatie.

PW1en2 - 14-01-2022 | door PW

Nieuwe JAK-remmer voor eczeem in aantocht

De orale selectieve Januskinase (JAK)-1-remmer abrocitinib (Cibinqo) zal naar verwachting een handelsvergunning krijgen voor de behandeling van constitutioneel eczeem. Het middel heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor toepassing bij volwassenen met de matige tot ernstige vorm van de huidaandoening. Dit middel is de derde JAK-remmer die bij constitutioneel eczeem wordt geregistreerd. Baricitinib en upadacitinib zijn al bij deze indicatie toegelaten. Het komt in de handel als filmomhulde tabletten met 50 mg, 100 mg en 200 mg werkzame stof.

PW51en52 - 24-12-2021 | door PW

Positief advies voor semaglutide bij indicatie obesitas en overgewicht

Semaglutide (Wegovy) heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor een handelsvergunning voor de behandeling van obesitas of overgewicht. Semaglutide is reeds op de markt voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 bij onvoldoende effect van dieet en lichamelijke inspanning in de vorm van injectievloeistof (Ozempic) en in tabletvorm (Rybelsus). Wegovy zal beschikbaar zijn als oplossingen voor injectie van 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg en 2,4 mg.

PW50 - 17-12-2021 | door PW

Nieuwe CGRP-remmer tegen migraine krijgt positief advies

Eptinezumab (Vyepti) heeft als profylacticum bij migraine van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor een handelsvergunning. Het is toepasbaar bij volwassenen die ten minste vier migrainedagen per maand hebben.

PW49 - 10-12-2021 | door PW

Uitbreiding indicatie risankizumab: inzetbaar bij artritis psoriatica

Risankizumab (Skyrizi) heeft een positief advies ontvangen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van de indicatie. Het middel was al geïndiceerd voor de behandeling van matig tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische therapie. Door de uitbreiding kan het nu ook worden ingezet bij de behandeling van actieve artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende baat hadden bij of intolerant waren voor één of meerdere ziektemodificerende antireumatische geneesmiddelen (DMARD’s). Het kan worden toegepast als monotherapie of als combinatietherapie met methotrexaat.

PW48 - 03-12-2021 | door PW

Middel met nieuw werkingsmechanisme bij zeldzame auto-immuunziektes

Voor de behandeling van granulomatose met polyangiitis (GPA, ziekte van Wegener) en microscopische polyangiitis (MPA) komt een nieuw middel met een nieuw werkingsmechanisme beschikbaar.

PW47 - 26-11-2021 | door PW

Dapagliflozine nu ook voor behandeling jongere diabetespatiënten

Dapagliflozine (Forxiga) heeft een positief advies ontvangen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van de indicatie.

PW46 - 19-11-2021 | door PW

Positief CHMP-oordeel voor oncolyticacombinatie

Het monoklonaal antilichaam pembrolizumab (Keytruda) en de tyrosinekinaseremmer lenvatinib (Kisplyx) ontvingen een positief advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor verruiming van hun toepassing. Ze zijn in combinatie geïndiceerd als eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom. Pembrolizumab is bij deze indicatie al geregistreerd, maar dan in combinatie met axitinib, dat eveneens een tyrosinekinaseremmer is. Ook lenvatinib is bij niercelcarcinoom geregistreerd, maar dan in combinatie met het immunosuppressivum everolimus na een eerdere behandeling met een middel dat aangrijpt op de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF).

PW45 - 12-11-2021 | door PW

CHMP positief over nieuw middel bij triple-negatief mammacarcinoom

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is positief over het verlenen van een handelsvergunning voor het gebruik van sacituzumab govitecan (Trodelvy) voor de behandeling van inoperabel lokaal gevorderd of gemetastaseerd triple-negatief mammacarcinoom (TNBC). Het middel is als monotherapie geïndiceerd voor patiënten bij wie twee of meer eerdere systemische therapieën, waaronder ten minste één voor gevorderde ziekte, onvoldoende uitkomst boden.

PW44 - 05-11-2021 | door PW

Nieuw MS-middel met zelfde actieve metaboliet als dimethylfumaraat

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is positief over het verlenen van een handelsvergunning voor het gebruik van diroximelfumaraat (Vumerity) voor de behandeling van volwassenen met relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS). Het werkingsmechanisme is niet volledig duidelijk. Diroximelfumaraat heeft dezelfde actieve metaboliet als dimethylfumaraat, dat ook bij RRMS wordt toegepast.

PW43 - 29-10-2021 | door PW

Nieuw medicijn voor gevorderde gastro-intestinalestromale tumoren

De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is positief over het verlenen van een handelsvergunning voor het gebruik van ripretinib (Qinlock) ter behandeling van gevorderde gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) bij patiënten die eerder zijn behandeld met drie of meer kinaseremmers, waaronder imatinib.

PW42 - 22-10-2021 | door PW

Document acties

Back to top