Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Redactioneel

Nieuwe rubriek

De regio wordt steeds belangrijker. Ook in de farmaceutische zorgverlening. Apothekers zijn daarom volop bezig hun positie in de regio te versterken. Door zich in regionale apothekersorganisaties te verenigen – er zijn er inmiddels zo’n 43 – en door zich aan te sluiten bij regionale multidisciplinaire zorgnetwerken.

PW17 - 29-04-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Verschuiving

Een mooie opsteker voor ons, bereiders, noemt Paul Lebbink de uitspraak van de Haagse rechtbank van 22 februari. De rechter oordeelde in een door de fabrikant van Namuscla (mexiletine) aangespannen kort geding dat de minister van Volksgezondheid het volste recht had dit merkgeneesmiddel niet te vergoeden, maar de magistrale bereiding wel. Fabrikant Cresco had geëist dat de staat dit besluit zou intrekken. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee.

PW16 - 22-04-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Schorsing

Het zou gaan over de apotheek als gezondheidscentrum, niet slechts een plaats waar geneesmiddelen worden verstrekt, die 24ste februari in de Ternopil National Medical University.

PW15 - 15-04-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Kledingkeuze

Hij is er niet, maar nooit ver weg: de witte jas. Om de zoveel tijd laait de discussie weer op over zin en onzin van het dragen van een witte jas in de openbare apotheek. In december 2017 schreef ik er voor het laatst over. Aanleiding was de vraag op een districtsledenbijeenkomst wat de apotheker kan doen om zijn bekendheid onder patiënten te vergroten.

PW14 - 08-04-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Pijnlijk

Bijna een half miljoen mensen overleden tussen 1999 en 2016 door het gebruik van zware pijnstillers en tientallen miljoenen anderen waren en zijn er nog steeds aan verslaafd. Een deel raakte zelfs aan de heroïne. Dat zijn in een notendop de Amerikaanse toestanden waar het onder meer in het interview met Marcel Bouvy over gaat.

PW13 - 01-04-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Heldhaftig

Hij is geen soldaat, ook geen politieagent, zegt Oleg Klimov, voorzitter van de Oekraïense apothekersvereniging; hij is al 46 jaar apotheker. Maar Oekraïne is zijn land en moet van hem en zijn landgenoten blijven, voegt hij er met klem aan toe. Dus gaat hij ’s nachts met zijn zoon de straat op om zijn stad Kiev te verdedigen. Kalashinikov over de schouder.

PW12 - 25-03-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Doorzetters

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting windt er op haar website geen doekjes om. Jaarlijks overlijden duizend dialysepatiënten. Tegelijkertijd verzekert de stichting er alles aan te doen om mensen met een nierziekte in leven te houden.

PW11 - 18-03-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Grip

“Op de ochtend van de zestiende april stuitte dokter Bernard Rieux bij het verlaten van zijn spreekkamer op een dode rat, die midden op de overloop lag. Zonder erbij na te denken schoof hij het beest opzij en liep de trap af. Maar eenmaal op straat realiseerde hij zich dat die rat er niet hoorde en ging hij terug om de conciërge te waarschuwen.”

PW10 - 11-03-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Einde

De eindcontrole. Onderwerp van veel discussie die voorlopig nog niet ten einde is. Een kleine vijf jaar geleden riepen vier apothekers in het PW op in gesprek te gaan over een andere invulling van de receptcontrole, een wettelijke taak, zelfs kerntaak van de apotheker.

PW9 - 04-03-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Missie

Lofuitingen te over als het over de inspanningen gaat die apothekersassistenten dagelijks verrichten in de apotheek. Ook tijdens de coronacrisis was er steeds grote waardering voor hun werkzaamheden, al dan niet in relatie tot de vaccinatiecampagne. Maar zodra de wens op tafel komt om die waardering om te zetten in een beter salaris, geven de verantwoordelijke partijen niet thuis.

PW8 - 25-02-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Inhaalslag

Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zijn talrijk in de eerste lijn, maar een regio-organisatie met een multidisciplinair bestuur waarin naast huisartsen ook apothekers vertegenwoordigd zijn, blijkt nog steeds vrij zeldzaam, is te lezen in ons coververhaal van deze week. Goede uitzondering vormen de regio’s Zuid-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden, regio’s waar zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid actief is.

PW7 - 18-02-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Obsoleet

Einde fax. Dat was op 1 februari groot nieuws. De rechtspraak had als een van de laatste sectoren in het land de fax in de ban gedaan.

PW6 - 11-02-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Weloverwogen

Aan de optie afwachten en pijnstillers gebruiken, wordt geheel voorbij gegaan

Niet klakkeloos behandelen. De laatste drie woorden van het interview met Marco Blanker van het UMC Groningen slaan de spijker op z’n kop.

PW5 - 04-02-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Hardnekkig

De dame op de foto heeft een keurige witte jas aan, lacht vriendelijk en staat in een apotheek, met een geneesmiddeldoosje in de hand. De apotheker wordt bij naam genoemd. Daaronder een logo van een groot Nederlands ziekenhuis. De site heeft een naam met iets medisch erin. Het lijkt allemaal heel echt, ook al is de foto van een beeldbank, het logo net niet compleet en komt de naam in geen enkel beroepsregister voor.

PW4 - 28-01-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Doordacht reizen

Een congresje hier, een symposiumpje daar, een expertpaneltje en interviewtje nog wat verder weg; wetenschappers vlogen vaak naar verre oorden om met collega’s van over de hele wereld van gedachten te wisselen. Dat moet en kan anders, vindt een groep internationale wetenschappers. En de coronacrisis heeft bewezen dat het kan, want de afgelopen twee jaar is er veel minder gevlogen en fysiek gecongresseerd.

PW3 - 21-01-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Bewijs

Niets is met zekerheid te zeggen. We moeten ons telkens realiseren dat niemand deze ziekte eerder heeft meegemaakt. Twee belangrijke, veelzeggende uitspraken van Mark de Boer, voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB), waarbij vooral alle criticasters van het coronabeleid eens wat vaker zouden moeten stilstaan. “Dit is een pandemie die niemand nog in deze vorm heeft meegemaakt. Dat vraagt om een flexibele weerbaarheid.”

PW1en2 - 14-01-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Apothekersgen

“Het verlangen van de mensheid naar het paradijs kan voornamelijk worden opgevat als de vurige wens tenminste een keer vredig zonder familie te kunnen leven”, is een tekst van de Duitse schrijver Kurt Tucholsky. Evenals: “Toen God op de zesde dag alles bekeek wat hij had gemaakt, zag hij dat het goed was. De familie was er dan ook nog niet.”

PW51en52 - 24-12-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Vertrouwen

“Apothekers zijn actief betrokken bij de levering van vaccins, maar ik zie geen aanleiding om ze ook in te zetten bij vaccinatieprogramma’s, hoewel daar geen principiële redenen voor of tegen zijn.” En: “We vinden het een goede ontwikkeling dat de apotheker nu meer zorgverlener is, maar hij kan niet op de stoel van de huisarts gaan zitten. Wij zien geen urgentie om iets te veranderen aan de huidige werkwijze met betrekking tot vaccineren.”

PW50 - 17-12-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Zoektocht

Hoe belangrijk het is goed je hersens te gebruiken bij wat je eet en hoeveel je beweegt om te voorkomen dat je te dik wordt of diabetes of een hartkwaal krijgt, dringt gelukkig tot steeds meer mensen door.

PW49 - 10-12-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Verleiden

Drop of geen drop. Onlangs ontspon zich op LinkedIn een levendige discussie over de vraag of de verkoop van snoepgoed nog wel thuishoort in de apotheek. Iemand had zich al wachtend verbaasd afgevraagd waarom er bij de balie drie schappen met zakjes drop stonden. De verleiding bleek groot om er een te grijpen.

PW48 - 03-12-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Document acties

Back to top