Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Redactioneel

Transformatie

Is het einde van het jaar traditiegetrouw een moment om terug te blikken, wij richten de blik liever vooruit, richting toekomst. Hoe ziet het werk van de apotheker er dan uit? Van de apothekersassistent? Staan er grote veranderingen op stapel? En zal de apotheek een totaal ander aanzien krijgen? Voor antwoorden op die vragen gingen we te rade bij mensen in het veld, die hun eigen ervaringen koppelen aan wensen, visioenen en mogelijkheden.

PW51en52 - 23-12-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Gedragsverandering

De focus moet niet langer alleen op zorg maar vooral op gezondheidsbevordering en preventie komen liggen, is het devies van staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen. Om dat voornemen om te zetten in daden bereidt hij (VWS) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland het GALA voor, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het Gezond en Actief Leven Akkoord, dat naar verwachting in januari wordt getekend.

PW50 - 16-12-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Armamentarium

Ik kende het woord niet. Collega’s ook niet. Maar een mooi woord is het wel: armamentarium - uitrusting, arsenaal.

PW49 - 09-12-2022 | door door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Percentages

1% lijkt op het eerste gezicht niet veel. Maar als je behoort tot de 1% meest geciteerde wetenschappers ter wereld van de afgelopen tien jaar, dan heb je wel degelijk een prestatie van formaat geleverd. Op de internationale lijst Highly cited researchers 2022 staan twee Nederlandse ziekenhuisapothekers: Jos Beijnen en Jesse Swen.

PW48 - 02-12-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Betaalbaarheid

Voor de behandeling van kanker komen in de nabije toekomst verschillende nieuwe cel- en gentherapieën op de markt, naast al beschikbare gelijksoortige kankerbehandelingen, en therapieën voor zeldzame genetische aandoeningen zoals spinale musculaire atrofie (SMA) en metachromatische leukodystrofie (MLD).

PW47 - 25-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Deal

Dagelijks worden nog steeds heel veel goed bruikbare geneesmiddelen en medische hulpmiddelen weggegooid. Verspild. Op jaarbasis gaat het om vele miljoenen euro’s. Gelukkig zie je overal initiatieven ontstaan om die verspilling tegen te gaan. Maar veel meer is nodig om van verkwistende zorg, duurzame zorg te maken, doel van de onlangs door vele partijen ondertekende Green Deal zorg 3.0.

PW46 - 18-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Stekker

Kent u die grap over het verdwijnen van de fax uit de zorg? Hij verdween niet. Het begint inmiddels veel te lijken op een never ending story.

PW45 - 11-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Gewicht

Te zoet, te vet, te zout. Ondanks mooie beloftes leveren de meeste voedingsfabrikanten nog steeds producten af waar het woordje te voor moet. En ondanks mooie afspraken gooien supermarkten nog steeds de meest ongezonde producten in de aanbieding, en zetten snoepgoed daar waar vooral jengelende kinderen het snel in het vizier krijgen.

PW44 - 04-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Dromen

Slenterend over een hagelwit met palmbomen omzoomd strand; luierend in een hangmat met een goed boek en koele cocktail in de hand; de dagen loom aaneenrijgend; wie heeft zich niet ooit een dergelijke voorstelling van zijn pensioen gemaakt.

PW43 - 28-10-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Jaap

Met Jaap komt het dik voor elkaar. Dat klinkt als een flauw naamgrapje – wat het natuurlijk ook is – maar is tegelijkertijd ook een realiteit. Want in zijn veertigjarige carrière als openbaar apotheker heeft Jaap Dik niet alleen zijn apotheken bestierd, maar zijn expertise ook in talloze gremia, expert- en klankbordgroepen en crisisteams ingezet. Kortom, de Johan Remkes van de farmacie.

PW42 - 21-10-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Kijken, denken, adviseren

Openbaar apothekers spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van patiënten met hart- en vaatziekten. Bij het gebruik van hun cardiale medicatie, maar zeker ook bij het afbouwen en stoppen ervan.

04-10-2022 | door Frans van den Houdt

Nobelprijs

De Nobelprijs voor Peter de Smet! Dat was nog eens nieuws. Het bericht dat deze emeritus hoogleraar kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg en voormalig KNMP-collega deze prestigieuze prijs had gewonnen, gaf velen die hem kennen een euforisch gevoel.

PW39 - 30-09-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Geen taboes

Een van de eerste dingen die mij werd verteld toen ik in dienst trad bij het Pharmaceutisch Weekblad was dat het woord medicijn taboe was. Laat dat maar aan de lekenpers.

PW38 - 23-09-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Inslikken

Op de redactie van het PW hing jarenlang een foto van een strip met daarin een pil en een insect. De strip kwam uit een Indiase geneesmiddelfabriek. Die foto hing daar natuurlijk niet voor niets. Het was niet alleen een opmerkelijke foto, het moest vooral gezien worden als het ultieme bewijs dat je bij geneesmiddelen afkomstig uit landen als India de nodige vraagtekens moest plaatsen.

PW37 - 16-09-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Beeldbellen

Het is niet best gesteld met de wijze waarop astma- en COPD-patiënten hun inhalator gebruiken. Alle instructies en campagnes ten spijt.

PW36 - 09-09-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Remmen of stoppen

“Een vrouw die aan een tafeltje met een begonia erop koffie zit te malen (...) ze heeft geen molen tot haar beschikking maar haar bewegingen zijn zo levensecht dat je de geur van koffie kunt ruiken (…) er wordt hier alleen nog maar geïmiteerd (…) men klampt zich vast aan zijn laatste herinnerde resten.”

PW35 - 02-09-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Vrijwilligerswerk

Vroeger spaarden we zilverpapier (melkdoppen, snoeppapiertjes) voor de missie in Afrika. Hoe het een nou precies te rijmen was met het ander wisten we niet, maar we spaarden ons te pletter.

PW33en34 - 19-08-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Wenselijk

Ook in de apotheek komt grensoverschrijdend gedrag voor. We horen verhalen over apothekers en apothekersassistenten die hiermee te maken hebben en hebben gehad. Seksuele toespelingen, aanrakingen, intimidatie, agressie, pesten. En meldingen waarmee niks wordt gedaan. Dat de voorzitters van de KNMP en NVZA hier nu aandacht voor vragen is daarom terecht en van essentieel belang.

PW31en32 - 05-08-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Zongedrag

Huidkanker. Zodra de temperaturen omhoog gaan klinken weer de waarschuwingen van dermatologen en andere specialisten: ga niet onbeschermd en te lang in de zon zitten want het risico op huidkanker is groot. Wees kortom kritisch op je zongedrag.

PW29en30 - 22-07-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Aandacht

De patiënt, daar zou meer tijd aan worden besteed. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft VWS-minister Ernst Kuipers dat hij zich hier samen met veldpartijen voor blijft inzetten, maar dat “meer tijd voor de patiënt organiseren geen gemakkelijke opgave is in een sector die nu al een krappe arbeidsmarkt kent”.

PW27en28 - 08-07-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Document acties

Back to top