Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veelbelovende resultaten met dostarlimab

PW24 - 08-06-2022
Patiënten met een specifieke vorm van rectumkanker lijken goed te reageren op het monoklonale antilichaam dostarlimab. Dat stellen Amerikaanse onderzoekers op basis van hun studie die werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.
Veelbelovende resultaten met dostarlimab

In een prospectieve fase II studie kregen twaalf patiënten met mismatch-reparatiedeficiënt stadium II of III rectaal adenocarcinoom gedurende een periode van zes maanden elke drie weken dostarlimab, een anti-PD-1 monoklonaal antilichaam, toegediend.  Zes maanden na de laatste toediening keken de onderzoekers naar de klinische responsen. Alle patiënten bleken respons te vertonen en de tumor was niet meer aantoonbaar met MRI- en PET-scans noch endoscopische evaluatie, digitaal rectaal onderzoek of biopsie. 

Ten tijde van het onderzoek zijn geen gevallen van progressie of recidief gemeld en ook vervolgbehandelingen in de vorm van chemotherapie of een operatie waren voor deze patiënten niet nodig. Er zijn geen bijwerkingen van graad 3 of hoger gemeld.
Ondanks de veelbelovende resultaten van PD-1-blokkade met dostarlimab bij mismatch-reparatiedeficiënt lokaal gevorderde rectale kanker geven de onderzoekers wel aan dat een langere follow-up nodig is om de duur van de respons te boordelen.

Dostarlimab is op de markt onder de naam Jemperli. Het wordt toegepast bij de behandeling van volwassen patiënten met mismatch-reparatiedeficiënt /microsatellietinstabiliteit-hoog, gerecidiveerd of gevorderd endometriumcarcinoom met ziekteprogressie tijdens of na een eerdere platinabevattende behandeling.

Document acties

Back to top