Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mogelijke associatie rivaroxaban en diepe veneuze trombose

PW25 - 14-06-2022
Gebruik van rivaroxaban leidt mogelijk vaker tot een diepe veneuze trombose en longembolie dan het gebruik van andere direct werkende orale anticoagulantia. Dat stellen Nederlandse onderzoekers op basis van hun studie die gepubliceerd is in Clinical Drug Investigation.
Mogelijke associatie rivaroxaban en diepe veneuze trombose

In de studie, die werd uitgevoerd met data van de VigiLyze-database van de Wereldgezondheidsorganisatie, keken de onderzoekers naar de incidentie van diepe veneuze trombose en longembolie bij patiënten die direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's) of vitamine K-antagonisten (VKA's) gebruiken.
Mensen die de DOAC rivaroxaban innamen, hadden in vergelijking met gebruikers van dabigatran en apixaban, een grotere kans om een diepe veneuze trombose te krijgen. De kans was het kleinst bij edoxaban.

In vergelijking met de andere DOAC’s was de kans op het optreden van een longembolie het grootst bij rivaroxaban en het kleinst bij edoxaban. Bij de vergelijking van DOAC’s met VKA’s blijkt ook voor rivaroxaban het risico het grootst te zijn.

De onderzoekers benadrukken dat de gevonden resultaten mogelijk een vertekend beeld geven door de studieopzet. De betrouwbaarheid van een post marketing-registratiesysteem kan worden beïnvloed door onderrapportage. 

Document acties

gearchiveerd onder: rivaroxaban, diepe veneuze trombose
Back to top