Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voedingssupplementen met zaden Mucuna pruriens mogelijk schadelijk

PW29/30 - 05-07-2024
Kruidenpreparaten met zaden van Mucuna pruriens kunnen negatieve effecten hebben op de lever, nieren en de ontwikkeling van het ongeboren kind. In deze zaden zit ook de stof levodopa, die bijwerkingen kan veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat waarschuwt voor het gebruik van deze supplementen.
Voedingssupplementen met zaden Mucuna pruriens mogelijk schadelijk

Het RIVM adviseert om voedingssupplementen die Mucuna pruriens bevatten uit voorzorg niet te gebruikten tijden de zwangerschap en borstvoeding, of bij problemen met lever of nieren. In andere gevallen is het advies om voorzichtig om te gaan met deze supplementen en bij gebruik naast geneesmiddelen dit te bespreken met arts of apotheker.

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat er over Mucuna pruriens heel weinig openbare wetenschappelijke informatie beschikbaar is, waardoor het niet mogelijk is te bepalen wat een veilige dosis is van dit kruidenpreparaat.

Levodopa

Hoewel er weinig informatie is over Mucuna pruriens, is volgens het RIVM wel bekend dat de zaden de stof levodopa bevatten. De hoeveelheid die iemand binnenkrijgt van dit Parkinson-geneesmiddel door gebruik van voedingssupplementen met Mucuna pruriens, is vergelijkbaar met of hoger dan de hoeveelheid levodopa die patiënten binnenkrijgen in de startperiode van het medicijngebruik.

Bijwerkingen bij levodopa, zoals maagdarmklachten, dyskinesie en psychische klachten, kunnen daarom ook optreden bij gebruik van kruidenpreparaten met Mucuna pruriens.

Risicobeoordelingen

Het RIVM heeft de risicobeoordeling van Mucuna pruriens uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eerder dit jaar publiceerde het RIVM risicobeoordelingen over Ashwagandha, Huperzia serrata en Tabernanthe iboga.

Document acties

gearchiveerd onder: Mucuna pruriens, levodopa
Back to top