Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ruim helft van overnames in zorg door private equity-partijen

PW26 - 20-06-2024
Bij overnames of fusies in de zorg is steeds vaker een private equity-partij betrokken: in de periode juli 2022-december 2023 bij 60% van de concentraties. Dat is een stijging van 10% vergeleken met de vorige periode, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Ruim helft van overnames in zorg door private equity-partijen

Zorgaanbieders moeten bij de NZa een aanvraag indienen als zij willen fuseren of een andere zorgaanbieder willen overnemen. De zorgautoriteit toetst een fusie of overname als de zorgaanbieder, of het concern waartoe de zorgaanbieder behoort, met ten minste vijftig personen zorg verleent in Nederland.

Uit de aanvragen blijkt dat de meeste goedgekeurde concentraties voorkomen in de mondzorg, farmacie en de langdurige zorg. Dit concludeert de NZa in de ‘Informatiekaart Concentraties in de zorg 2024’, waarin de zorgautoriteit trends en ontwikkelingen laat zien.

Tandartsen en apothekers verkopen hun praktijk vooral als ze bijna met pensioen gaan, en in de langdurige zorg verkopen zorgaanbieders hun organisaties soms uit financiële noodzaak of omdat zij zichzelf te klein en kwetsbaar vinden, stelt de NZa.

Farmacie

Tussen juli 2022 en december 2023 heeft de NZa 293 concentraties goedgekeurd. In deze periode is bij 60% van de goedgekeurde concentraties een private-equitypartij betrokken, in de vorige periode januari 2021-juni 2022 was dat nog 50%.

Net als in vorige jaren was de mondzorg de sector met de meeste goedgekeurde concentraties: 27% van alle goedkeuringen ging naar deze sector. Op nummer twee van de lijst staat overig (17% van alle goedkeuringen), daarbij horen onder meer oogzorg en arbodienstverlening.

In de sector farmacie ging het om kleine stijging van 7% van alle concentraties in de zorg in de periode januari 2021 tot juni 2022 naar 14% in juli 2022-december 2023.

De sector langdurige zorg komt in de afgelopen periode uit op 11% van het totale aantal goedkeuringen die de zorgautoriteit heeft afgegeven.

Private investeerders

In de afgelopen periode juli 2022-december 2023 hebben concentraties in de huisartsenzorg de media gehaald en tot onrust geleid, schrijft de zorgautoriteit. In deze sector was een toename te zien van 2% naar 4% van het geheel aan concentraties.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa hebben onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s van grote bedrijfsketens in de huisartsenzorg. Daarbij zijn vooralsnog geen private-equitypartijen betrokken, wel private investeerders.

Een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek is dat de NZa meer mogelijkheden moet krijgen om concentraties en overnames ook op inhoudelijke gronden tegen te houden of tijdelijk uit te stellen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt momenteel hoe de concentratietoets kan worden aangepast, aldus de NZa.

Document acties

gearchiveerd onder: fusie, overname, private equity-partij
Back to top