Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mirabegron alternatief voor anticholinergica bij incontinentie

PW22 - 17-05-2024
Artsen kunnen mirabegron overwegen bij patiënten met urine-incontinentie. Bij geen effect na zes weken, dient de behandeling te worden gestaakt. Dit staat in de herziene richtlijn Urine-incontinentie in de tweede- en derdelijnszorg van de van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
Mirabegron alternatief voor anticholinergica bij incontinentie

Mirabegron is niet het middel van eerste keus bij de behandeling van urgency-incontinentie. De hoeksteen van de medicamenteuze behandeling zijn anticholinergica, zoals tolterodine en oxybutynine. Mirabegron is volgens de richtlijn te overwegen als alternatief voor anticholinergica bij onvoldoende effect ervan of bij intolerantie.

Ook is een combinatie van mirabegron en een anticholinergicum mogelijk. Daarbij moet op bijwerkingen worden gemonitord. Eén van de neveneffecten van mirabegron is hypertensie. Het is onduidelijk in hoeverre dat klinisch relevant is. De richtlijn adviseert controle van de bloeddruk te overwegen bij gelijktijdig gebruik van antihypertensiva.

β3-agonist

Mirabegron is momenteel het enige beta-3-sympathicomimeticum dat in de handel is. Het werkt als krachtige en selectieve β3-agonist. De werking berust op relaxatie van het gladde spierweefsel en verhogen van de concentratie cAMP in het blaasweefsel. Dit verbetert de urine-opslagfunctie van de blaas. Het heeft geen anticholinerge werking. Een ander beta-3-sympathicomimeticum vibegron is nog niet op de markt in Nederland.

Bij urgency-incontinentie (urge-incontinentie of aandrang-incontinentie) is er sprake van onwillekeurig urineverlies samen met of direct voorafgegaan door een plotselinge, onhoudbare mictiedrang. De patiënt heeft al urineverlies als er aandrang is, bijvoorbeeld op weg naar het toilet. Het risico hierop neemt toe met het ouder worden.

Document acties

gearchiveerd onder: Mirabegron, Incontinentie
Back to top