Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Consumentenbond vraagt NZa in te grijpen bij contractering

PW47 - 15-11-2023
Omdat zorgverzekeraars dit jaar weer niet op tijd zijn met het contracteren van zorgaanbieders heeft de Consumentenbond een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In een brief aan demissionair minister Kuipers van VWS schrijft de Consumentenbond dat de maat vol is.
Consumentenbond vraagt NZa in te grijpen bij contractering

Zorgverzekeraars moeten elk jaar uiterlijk op 12 november hun premies en voorwaarden bekend maken, zodat consumenten verzekeringen kunnen vergelijken en een keuze kunnen maken voor hun zorgverzekering. Maar uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de grote zorgverzekeraars veel zorgaanbieders nog niet hebben gecontracteerd.

Zo is Zilveren Kruis nog met 50% van de ziekenhuizen in onderhandeling, VGZ met 89% en Menzis met 86% van de ziekenhuizen. CZ heeft wel een garantie afgegeven voor vergoeding van de ziekenhuizen waarmee de zorgverzekeraar nog in onderhandeling is.

Volgens de Consumentenbond vragen verzekeraars feitelijk consumenten om blind te tekenen, omdat het eigenlijk niet mogelijk is een passende zorgverzekering te kiezen als essentiële informatie ontbreekt. Consumenten weten niet of het ziekenhuis in de buurt is gecontracteerd of de zorgverlener waar ze naartoe willen.

Schending zorgplicht

Omdat de contractering al jaren veel te laat rond is en er nauwelijks verbetering is, vraagt de Consumenten de NZa om in te grijpen vanwege structurele schending van de informatieplicht door zorgverzekeraars. Als dat niet tot een oplossing leidt, schroomt de Consumentenbond niet ook juridische stappen te zetten vanwege andere overtredingen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals de schending van de zorgplicht.

In de brief aan Kuipers schrijft de Consumentenbond het te betreuren dat de bewindsman niet ingrijpt in een stelsel dat niet langer houdbaar is. “In diverse gesprekken met uw ambtenaren en de NZa worden onze waarnemingen en constateringen ten aanzien van de inbreuk op de rechten van de consument erkend, maar wordt vervolgens geen of onvoldoende actie ondernomen om tot oplossingen te komen”, aldus de Consumentenbond, die benadrukt er geen vertrouwen meer in te hebben dat de NZa zonder juridische stappen adequaat in actie komt.

Tweedeling

De Consumentenbond ziet in de zorg nog veel meer knelpunten die opgelost moeten worden, zoals de drastische afname van het aantal restitutiepolissen, wat zorgt voor een tweedeling in de markt. Alleen consumenten die het zich kunnen veroorloven hebben nog de mogelijkheid naar de zorgaanbieder van hun keuze te (blijven) gaan.

Verder maakt de Consumentenbond zich zorgen over het selecteren op prijs in plaats van kwaliteit, terwijl zorgverzekeraars de wettelijke plicht hebben om te sturen op zowel de beheersing van kosten als op het bevorderen van de kwaliteit van de zorg.

Kloonpolissen

Ook zetten zorgverzekeraars elk jaar meer kloonpolissen/tweelingpolissen in de markt met, volgens de Consumentenbond, als enig doel bepaalde groepen met weinig risico aan te trekken – zoals de zorgverzekering voor hoger opgeleiden – wat in strijd zou zijn met het beginsel van solidariteit en het verbod van risicoselectie en de informatieplicht.

Verder is het opmerkelijk dat zorgverzekeraars met duizenden zorgverleners in de GGZ geen contract afsluiten, terwijl de wachtlijsten in deze sector de spuigaten uitlopen, aldus de Consumentenbond.

Onterecht

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het onterecht dat de Consumentenbond de verantwoordelijkheid voor tijdige contractering alleen bij de zorgverzekeraars neerlegt. Hiermee zaait de Consumentenbond onnodige onrust bij verzekerden, omdat verzekerden tot 31 december de tijd hebben om op te zeggen en tot 31 januari om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen, stelt de koepelorganisatie op haar website.

Tijdige contractafspraken zijn, volgens ZN, de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en het tijdig aanleveren van offertes door de zorgaanbieders is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Alle zorgverzekeraars zijn sinds 1 april bezig met de contractering voor 2024, en volgens ZN is de inkoop voor 2024 "uitdagend" voor zorgverzekeraars, door onder meer hoge energiekosten, vergrijzing, hogere lonen in de zorg en toenemende zorgkosten.

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: NZa, contracteren
Back to top