Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorginstituut gaat elf dure medicijnen beoordelen

PW48 - 23-11-2022
Elf nieuwe dure intramurale geneesmiddelen komen in de eerste helft van 2023 in aanmerking voor de sluisprocedure, die de open instroom van dure medicijnen in het basispakket beperkt. Dat schrijft Zorginstituut Nederland (ZIN) in een brief aan de Tweede Kamer.
Zorginstituut gaat elf dure medicijnen beoordelen

Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen heeft het Zorginstituut de elf nieuwe geneesmiddelen geselecteerd, waarvan de registratie voor de Europese markt verwacht wordt in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar.

Het definitieve advies over het in de pakketsluis plaatsen van deze medicijnen stelt ZIN op nadat de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) positief heeft geoordeeld. Dat gebeurt doorgaans een of twee maanden voordat de Europese Commissie beslist over de markttoelating.

Vervolgens besluit de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) welke geneesmiddelen daadwerkelijk in de pakketkluis komen.

Eenmaal in de sluis beoordeelt ZIN of de dure medicijnen een plaats krijgen in het basispakket van de zorgverzekering, waarbij de toegankelijkheid voor patiënten en de betaalbaarheid van de zorg gewaarborgd moeten kunnen worden.

Sluiskanditaten

Het zorginstituut heeft voor de eerste helft van volgend jaar de volgende geneesmiddelen geselecteerd: etranacogene dezaparvovec (ernstige hemofilie B), ublituximab/Ublyxi (recidiverende multiple sclerose), tislelizumab (eerstelijns niet-kleincellig longkanker; tweedelijns niet-kleincellig longkanker; tweedelijns slokdarmkanker), mirikizumab (matig tot ernstige colitis ulcerosa), pegunigalsidase alfa (ziekte van Fabry), tremelimumab/Imjudo (gemetastaseerde niet-kleincellig longkanker; leverkanker), glofitamab (derdelijns recidiverend/refractair B-cel non-Hodgkin lymfoom/lymfeklierkanker), niraparib/abirateron (uitgezaaide castratie-resistente prostaatkanker), belantamab mafodotin/Blenrep (derdelijns multipel myeloom/ziekte van Kahler), cabozantinib/Cabometyx (tweedelijns of derdelijns uitgezaaide niet-kleincellig longkanker in combinatie met atezolizumab) en dostarlimab/Jemperli (stadium 3 of 4 eierstokkanker).

Nieuwe geneesmiddelen met een hoge prijs of groot financieel risico komen in aanmerking voor een sluisprocedure. Sinds 2018 zijn de volgende criteria voor de sluis wettelijk verankerd in het Besluit Zorgverzekering: voor de behandeling van één nieuwe indicatie of meerdere nieuwe indicaties zijn de verwachte kosten € 40 miljoen per jaar of meer – in dit geval worden alle nieuwe indicaties in de kluis geplaatst.

Ook moeten de kosten voor de behandeling van een nieuwe indicatie per patiënt € 50.000 of meer bedragen per jaar, en de totale kosten van die verstrekkingen € 10 miljoen of meer per jaar – dan wordt alleen de betreffende indicatie in de sluis geplaatst.

Nieuwe criteria

De criteria voor plaatsing in de sluis gaan mogelijk wijzigen in 2023, maar op dit moment is nog niet duidelijk wat de wijziging inhoudt en wanneer deze zal ingaan, schrijft het Zorginstituut. Mogelijk dat er op basis van de nieuwe criteria meer behandelingen met dure geneesmiddelen in aanmerking komen voor de sluisprocedure.

 

Document acties

Back to top