Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorkeur desmopressine bij bedplassen

PW49 - 06-12-2022
Desmopressine heeft bij bedplassen de voorkeur boven andere medicamenteuze opties, geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan in de vernieuwde standaard. Het middel is tijdelijk te gebruiken als een effect op korte termijn gewenst is.
Voorkeur desmopressine bij bedplassen

Bij bedplassen zijn ook de tricyclische antidepressiva (TCA’s) amitriptyline en imipramine geregistreerd. Volgens het NHG gaat de voorkeur uit naar desmopressine, aangezien het effect van desmopressine beter is onderzocht.

In de standaard wordt benadrukt dat medicamenteuze behandeling slechts bedoeld is als tijdelijke oplossing, omdat over het algemeen het probleem hiermee niet is op te lossen. Het NHG raadt daarom medicatie als monotherapie of als aanvulling op niet-medicamenteuze behandeling af. Artsen kunnen desmopressine voorschrijven als gedragsmatige behandeling nog onvoldoende effect heeft en alternatieven ontbreken. Kinderen kunnen het bijvoorbeeld gebruiken ter overbrugging van een specifieke periode, zoals een logeerpartij of schoolkamp. Na deze periode moet de behandeling worden gestaakt.

Bedplassen, ook wel enuresis nocturna genoemd, komt zowel bij kinderen als volwassenen voor. De belangrijkste oorzaak is een onvoldoende wekreactie op een volle blaas.

Document acties

gearchiveerd onder: Desmopressine, bedplassen
Back to top