Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Visusstoornissen bij kinderen door crizotinib

PW50 - 02-12-2022
Bij gebruik van de tyrosinekinaseremmer crizotinib (Xalkori) is alertheid gewenst op het optreden van visusstoornissen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseren zorgverleners extra veiligheidsmaatregelen te treffen bij het behandelen van kinderen.
Visusstoornissen bij kinderen door crizotinib

Kinderen zouden voor starten met crizotinib een oogheelkundig onderzoek moeten doen. Dit onderzoek moet de arts binnen een maand weer uitvoeren en vervolgens om de drie maanden of bij klachten. Als tijdens de behandeling verlies van het gezichtsvermogen optreedt of een duidelijke afname van het gezichtsvermogen (oogaandoening graad 3 en 4) wordt geadviseerd de behandeling te staken. Indien geen andere oorzaak voor de achteruitgang in het gezichtsvermogen wordt gevonden, is het advies crizotinib niet meer te herstarten. Als de symptomen matig zijn (oogaandoening graad 2) is een verlaging van de dosering te overwegen.

Met name kinderen kunnen een visusstoornis lastig zelf herkennen. Het is daarom van belang dat artsen kinderen en verzorgers voorlicht over de symptomen die hierop wijzen, zoals wazig of minder goed kunnen zien, overgevoeligheid voor licht en het zien van zwevende deeltjes en lichtflitsen.

Visusstoornissen zijn in klinische onderzoeken bij 61% van de kinderen gerapporteerd. Deze kinderen gebruikten crizotinib voor recidiverende of refractaire systemische anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-positief anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL) of recidiverende of refractaire anaplastische lymfoomkinase (ALK)-positief niet-reseceerbare inflammatoire myofibroblastische tumor (IMT).

De fabrikant zal een Direct Health Professional Communication (DHPC) versturen naar de betrokken zorgverleners die hen alert moet maken op dit risico en de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Document acties

Back to top