Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vertrouwen in medicijnen neemt toe onder Nederlanders

25-11-2022
Nederlanders geven het vertrouwen in hun eigen geneesmiddelen een 8,2, tegen een 7,9 vier jaar geleden. Krijgen vaccins in het algemeen een 7,8, het vertrouwen in coronavaccins blijft met een 6,8 iets achter. De waardering is onder meer te danken aan het vertrouwen dat mensen hebben in apothekers en artsen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Vertrouwen in medicijnen neemt toe onder Nederlanders

De drie belangrijkste zaken die een positieve invloed hebben op het vertrouwen in medicijnen zijn de werkzaamheid, hoe goed de apotheker of arts patiënten informeert en wat de eerdere ervaringen met het medicijn zijn.

Uit het CBG-onderzoek onder ruim duizend consumenten en patiënten blijkt dat het vertrouwen in apothekers en artsen als bron voor informatie over medicijnen nog steeds hoog is. Acht van de tien respondenten hebben veel vertrouwen in de bijsluiter (in 2018 zeven op de tien). In medicijninformatie op sociale media, zoals Twitter en Facebook, hebben mensen (82%) evenals in 2018 het minste vertrouwen.

Een forse meerderheid van de respondenten heeft veel vertrouwen in het onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen (85%), de kwaliteit (83%), de toelatingseisen die aan nieuwe middelen worden gesteld (83%) en de controle (78%).

Factoren die positief bijdragen aan de waardering voor vaccins in 2022 zijn de veiligheid en de werkzaamheid. Bijwerkingen worden het meest genoemd als factor die het vertrouwen juist kan verminderen. Voor een kwart van de respondenten is dit niet van invloed.

Patiëntvriendelijke bijsluiter

CBG-voorzitter Ton de Boer is blij met de positieve resultaten van het onderzoek.Het is belangrijk dit vertrouwen vast te houden. Want als mensen positief zijn over hun medicijn, dan gebruiken ze het ook beter. Goede informatie blijft daarbij heel belangrijk, bijvoorbeeld via de zorgverlener of bijsluiter. Bij dit laatste ligt dan ook de taak voor ons als CBG.”

De Boer wijst erop dat sommige bijsluiters inmiddels patiëntvriendelijker zijn, maar om écht een slag te maken moeten nog veel meer bijsluiters worden aangepakt. “Hiervoor hebben we een toolkit ontwikkeld om medicijnfabrikanten daarbij te helpen. Ook hebben we samen met het Netwerk Patiënteninformatie Vaccin in het kort ontwikkeld, een aanvulling op de officiële bijsluiter waarop in één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen staan van de coronavaccins.”

Document acties

Back to top