Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tekort aan epilepsiegeneesmiddel Sabril

PW43 - 19-10-2022
Door een tekort aan het epilepsiegeneesmiddel Sabril (vigabatrine) geeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming deze tabletten uit het buitenland te halen. Medicijnautoriteit CBG adviseert apothekers het granulaat te reserveren voor jonge kinderen.
Tekort aan epilepsiegeneesmiddel Sabril

Het tekort aan Sabril 500 mg filmomhulde tabletten (RVG 13707) komt door problemen bij het maken van de werkzame stof vigabatrine. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) duur het tekort waarschijnlijk tot 1 april 2023. Om tekorten zoveel mogelijk te voorkomen, maakt de fabrikant nu gebruik van een extra leverancier voor de werkzame stof.

De beschikbaarheid van Sabril 500 mg granulaat voor drank (RVG 15772) is erg belangrijk voor de behandeling van jonge kinderen, daar zij de tabletten niet kunnen gebruiken. Het CBG adviseert apotheken daarom het granulaat te reserveren voor de behandeling van jonge kinderen, voor wie geen alternatief op de markt is.

Apothekers moeten het granulaat dus niet inzetten als alternatief voor de tabletten, benadrukt de medicijnautoriteit, maar gebruik maken van de toestemming van de IGJ om de tabletten uit het buitenland te halen, al dan niet via een groothandel. Het CBG vraagt ook artsen granulaat alleen voor te schrijven aan patiënten voor wie tabletten niet geschikt zijn.

Ernstige epilepsie

Vigabatrine helpt om verschillende vormen van epilepsie onder controle te krijgen. Specialisten kunnen het voorschrijven als extra geneesmiddel om moeilijk controleerbare epilepsie te behandelen. Ook helpt Sabril bij infantiele spasmen (syndroom van West), een ernstige vorm van epilepsie, die begint bij kinderen onder de twee jaar

Document acties

gearchiveerd onder: vigabatrine, tekort
Back to top