Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ruim één op tien heeft pijn bij werkzaamheden

07-09-2022
Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf vorig jaar 12% aan pijn te hebben bij normale werkzaamheden. Van de mensen met hinder door pijn kreeg 23% opioïden voorgeschreven, zes keer zo veel als degen die geen hinder ondervonden van pijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Ruim één op tien heeft pijn bij werkzaamheden

Het aandeel 12-plussers dat aangeeft tijdens de afgelopen vier weken door pijn nogal, veel of heel veel te worden gehinderd bij werk buitenshuis of bij huishoudelijk werk, is nagenoeg gelijk gebleven sinds 2014, concludeert het CBS op basis van cijfers uit de Gezondheidsenquête.

Vrouwen geven aan vaker gehinderd te worden door pijn: 15% tegen 8%. Zowel vrouwen als mannen worden bij normale werkzaamheden vaker gehinderd door pijn met het stijgen van de leeftijd. Bij vrouwen van 75 jaar of ouder is dat percentage het hoogst: 27%.

Mensen met pijn ervaren ook op andere aspecten van hun gezondheid meer problemen. Ze beoordelen hun gezondheid veel minder vaak als goed of zeer goed (30%) dan degenen die geen pijn hebben (84%). Ook rapporteren 12-plussers die gehinderd worden door pijn drie keer zo vaak slaapproblemen, en hebben ze meer contact met huisarts, specialist, psycholoog, fysiotherapeut of alternatief genezer.

Receptgeneesmiddelen

Mensen van 12 jaar of ouder die in hun normale werkzaamheden last hebben van pijn gaven in 2021 vaker aan medicijnen te hebben gebruikt in de afgelopen 14 dagen dan mensen die geen pijn ervaren. Vooral bij het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen is het verschil groot: 74% van degenen met pijn gebruikte receptgeneesmiddelen, 49% gebruikte niet-voorgeschreven medicatie, kruidengeneesmiddelen of vitamines. Het is niet bekend of de medicijnen te maken hadden met de pijn. Bij de respondenten zonder pijn lag het gebruik van wel en niet voorgeschreven geneesmiddelen rond de 40%.

Opioïden

In 2020 werden opioïden verstrekt aan 5% van de Nederlanders; van de 65-plussers kreeg 12% deze sterke pijnstillers. Van de 12-plussers die aangaven in de afgelopen vier weken gehinderd te zijn door pijn kreeg 23% opioïden verstrekt. Het is niet bekend of het verstrekte geneesmiddel en de gerapporteerde hinder door pijn te maken hebben met hetzelfde gezondheidsprobleem. 65-plussers met hinder door pijn kregen het vaakst opioïden: 32%.

Document acties

Back to top