Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechter: ivermectine niet in richtlijn COVID-19

PW1en2 - 05-01-2023
Het is de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) niet gelukt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) via de rechter te dwingen ivermectine te laten voorschrijven bij de vroegtijdige behandeling van COVID-19. Eerder wees de rechtbank de vordering in kort geding af, en nu heeft de vereniging ook bij het hof bakzeil gehaald.
Rechter: ivermectine niet in richtlijn COVID-19

In hoger beroep eiste de ANBB dat het huisartsengenootschap het negatief advies om ivermectine off-label voor te schrijven bij COVID-19 in de huisartsenpraktijk zou aanpassen.

Volgens de burgerbeweging zou uit vele wetenschappelijke publicaties blijken dat ivermectine wel een gunstig effect heeft op de behandeling van COVID-19-patiënten. Het NHG heeft, volgens ANBB, bepaalde wetenschappelijke artikelen ten onrechte bij de beoordeling betrokken en andere artikelen ten onrechte daarbuiten gelaten.

Ook stelt de beweging dat de wetenschappelijke vereniging van huisartsen verkeerde conclusies heeft getrokken uit de studies. Daarnaast zouden de geselecteerde onderzoeken onvoldoende objectief zijn, vanwege betrokkenheid van onder meer de farmaceutische industrie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De ANBB levert hiervoor echter onvoldoende bewijs, zodat niet gezegd kan worden dat het NHG bij het opstellen van de NHG-Standaard COVID-19 onzorgvuldig heeft gehandeld. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dan ook dat het huisartsengenootschap zijn advies over ivermectine niet hoeft aan het passen, en veroordeelt ANBB tot het betalen van de proceskosten.

 

Document acties

gearchiveerd onder: COVID-19 pandemie, Ivermectine, COVID-19, COVID
Back to top