Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa waarschuwt: zorg is niet meer vanzelfsprekend

PW42 - 13-10-2022
Door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt heeft de zorg een kritisch punt bereikt: toegang tot zorg is niet meer vanzelfsprekend. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die VWS oproept zorgprofessionals te helpen bij het kiezen in situaties van plotselinge krapte.
NZa waarschuwt: zorg is niet meer vanzelfsprekend

Als er niet snel iets gebeurt, komt de solidariteit waarop onze gezondheidszorg is gestoeld onder druk te staan. Dat schrijft de zorgautoriteit in de jaarlijkse publicatie Stand van de zorg.

Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en nasleep van de coronapandemie loopt de spanning op in het hele land, aldus de NZa, die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) oproept te onderschrijven dat het personeelstekort nu al consequenties heeft. De zorgautoriteit benadrukt dat zorgprofessionals erkenning, steun en perspectief nodig hebben bij de moeilijke keuzes die zij elke dag moeten maken.

Samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept de NZa het ministerie van VWS op beleid te maken dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorginkopers helpt bij het maken van keuzes. Daarbij staan de vragen centraal ‘welke zorg lever je wel en welke niet bij plotselinge krapte’ en ‘hoe zorgen we ervoor dat in die situaties kwetsbare mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben’.

Volgens IGJ en NZa is een leidraad nodig om deze moeilijke keuzes verantwoord en onderbouwd te kunnen maken.

Regio aan zet

Daarnaast moeten we een appèl doen op zelfredzaamheid en weerbaarheid, schrijft de zorgautoriteit, maar tegelijkertijd weten we dat niet iedereen dit kan. Daarom is de transformatie naar passende zorg in landelijke én regionale zorgnetwerken essentieel.

Volgens de NZa zijn de regio’s nu aan zet om een concreet plan te maken, om de toegang tot de zorg voor iedereen te kunnen blijven garanderen. Ook op de lange termijn.

Document acties

Reacties

16-10-2022 18:06
J.C. Kortekaas (129520) zegt:

Mantra van 2006 in de Zorgverzekeringswet:

De verzekeraar zorgt voor voldoende aanbod!

Back to top