Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa publiceert analyses regionale zorgknelpunten

PW44 - 26-10-2022
Om zorgaanbieders en zorginkopers inzicht te bieden in waar mogelijke knelpunten zitten in de regionale zorg, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 42 regiorapportages online gepubliceerd. Dit moet regio’s helpen gezamenlijk concrete oplossingen te vinden als de zorgvraag groter is dan het zorgaanbod.
NZa publiceert analyses regionale zorgknelpunten

Door het publiceren van de analyses wil de Zorgautoriteit een bijdrage leveren aan de plannen die regionale zorgnetwerken al hebben opgesteld voor de transitie naar passende zorg, zoals onlangs is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De 42 regioanalyses op de website van de NZA bestaan uit 31 zorgkantoorregio’s en 11 Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)-regio’s. In de analyses staan data over onder andere demografische gegevens, medicijngebruik, acute zorg, gedeclareerde kosten zorgverzekering naar sectoren en verpleging en verzorging.

Partijen moeten, volgens de NZa, de analyses zelf verrijken met specifieke kenmerken van de regio en aanvullende informatie over vraag en aanbod. Overheidsorganisaties zullen hierin faciliteren door alle beschikbare data te bundelen op de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek, waarop ook verwijzingen staan naar regioanalyses van verschillende zorgverzekeraars, de NZa en het RIVM.

Leefstijl en preventie

De regioanalyses van de NZa vullen bestaande regionale inzichten aan, zoals die al beschikbaar zijn via regiobeeld.nl. In de toekomst wil de NZa deze website uitbouwen om de regio’s zo goed mogelijk te ondersteunen met data en visualisaties. Niet alleen op het gebied van zorg, maar ook voor publieke gezondheid, welzijn, leefstijl en preventie. Hiermee wil de zorgautoriteit gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars een beter beeld bieden van wat nodig is voor de juiste zorg op de juiste plek.

Document acties

gearchiveerd onder: NZA, NZa
Back to top