Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: TCA niet langer eerste keus

PW39 - 27-09-2022
De SSRI’s citalopram, escitalopram, fluoxetine of sertraline zijn voor de behandeling van depressie de middelen van eerste keus, geeft het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) aan in de herziene standaard Depressie. Daarmee vallen de tricyclische antidepressiva (TCA’s) af als eerstekeusmiddelen.
NHG: TCA niet langer eerste keus

Het NHG is tot deze keuze gekomen door te kijken naar de effectiviteit, mate van uitval, bijwerkingen, toepasbaarheid en gebruiksgemak van de verschillende antidepressiva. Citalopram, escitalopram, fluoxetine en sertraline scoren hier in het geheel genomen het beste op. TCA’s, zoals amitriptyline, kunnen bij een overdosering ernstig toxisch zijn en met name door de cardiotoxiciteit relatief snel een levensbedreigend effect hebben.

Overzetten van een TCA naar een SSRI bij mensen die baat hebben bij een TCA is niet nodig, volgens het NHG. Ook indien in het verleden een TCA succesvol is toegepast, kunnen artsen dit opnieuw voorschrijven. Daarnaast wordt geadviseerd na het bereiken van remissie de behandeling bij voorkeur ten minste zes maanden voort te zetten als patiënten hierop goed reageren en bij terugkerende depressie ten minste één jaar. 

Startdosering jongvolwassenen

Verder is in de nieuwe standaard de aanbevolen startdosering voor jongvolwassenen gelijkgetrokken aan die van volwassenen. Bij start van antidepressiva is bij patiënten van 18 tot 25 jaar het risico op suïcidaliteit licht verhoogd. In de vorige versie van de standaard werd daarom aanbevolen te starten met een halve dosering van een SSRI. In de nieuwe standaard is dit advies vervallen, vanwege het risico op onderdosering. Ook heeft het NHG geen wetenschappelijke onderbouwing gevonden voor de lagere dosering.

Ongeveer 15% van de zwangere vrouwen heeft een depressie of depressieve klachten. Aan vrouwen die borstvoeding geven kunnen artsen volgens de standaard sertraline voorschrijven. Bij een zwangerschap of bij kinderwens in de nabije toekomst is daarnaast citalopram een optie. 

Document acties

Back to top