Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: coronapil bij meeste mensen af te raden

PW44 - 21-10-2022
Een behandeling met de coronapil nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) is bij de meeste mensen met corona niet zinvol, volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Voorschrijven van deze combinatiepil is alleen te overwegen bij een zeer kleine groep patiënten met een sterk verhoogd risico op een ernstig beloop.
NHG: coronapil bij meeste mensen af te raden

Dit advies volgt na analyse van de beschikbare onderzoeken naar nirmatrelvir/ritonavir door de NHG-werkgroep COVID-19. De werkgroep concludeert hieruit dat de kans op ziekenhuisopname of overlijden bij de meeste mensen met corona zeer laag is. Hoewel het combinatiepreparaat mogelijk effectief is, is het absolute effect volgens hen te klein om klinisch relevant te zijn, en daarom in de meeste gevallen niet aan te raden. Met dit advies sluiten het NHG aan bij de SWAB-richtlijn Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19.

Een uitzondering hierop vormen kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige cardiale of pulmonale aandoening als zij ongevaccineerd zijn en geen corona hebben gehad (SARS-CoV-2-naïef). Zij hebben mogelijk wel baat bij dit middel. Ook bij patiënten met een ernstig verminderde afweer kan het middel van toegevoegde waarde zijn. Bij deze selecte groep mensen is een behandeling met nirmatrelvir/ritonavir nog te overwegen.

De patiënt moet de behandeling starten binnen vijf dagen na optreden van de COVID-19-symptomen. Gebruik tijdens de zwangerschap wordt ontraden. In verband met de vele interacties adviseert de werkgroep contact met de apotheker op te nemen.

Het combinatiepreparaat bevat de virale proteaseremmer nirmatrelvir en de krachtige CYP3A4-remmer ritonavir. Nirmatrelvir voorkomt de virale vermenigvuldiging van SARS-CoV-2. Ritonavir is toegevoegd, omdat het de afbraak van nirmatrelvir vertraagt en zo de antivirale werkingsduur verlengt. Het middel is nog niet beschikbaar in Nederland (d.d. 21 oktober 2022).

Document acties

gearchiveerd onder: COVID-19, COVID, coronapil
Back to top