Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mogelijk hoger risico op overlijden bij gebruik terlipressine

03-10-2022
Het risico op overlijden is mogelijk verhoogd bij gebruik van terlipressine voor het hepatorenaal syndroom (HRS). Om dit risico te verkleinen adviseert de veiligheidscommissie van het Europees Medicijn Agentschap (EMA), de PRAC, extra veiligheidsmaatregelen te treffen.
Mogelijk hoger risico op overlijden bij gebruik terlipressine

In een recent gepubliceerde klinische studie was een hoger percentage overlijdens te zien onder de groep behandelde patiënten met HRS type 1. Dit is de acute vorm van de aandoening, die optreedt bij ernstige leverafwijkingen en wordt gekenmerkt door snel progressief nierfalen. Het overlijdenpercentage bleek binnen 90 dagen behandelen 11% te zijn in de terlipressinegroep, ten opzichte van 2% in de placebogroep. Deze overlijdens waren het gevolg van ademnood, een bekende bijwerking van terlipressine, die ook in de studie vaker voorkwam in de behandelde groep (4% ten opzichte van 2% in placebogroep).

De PRAC adviseert als voorzorgsmaatregelen terlipressine niet toe te passen bij mensen met HRS type 1 en gevorderd nierfalen of gevorderde leverfunctiestoornissen, tenzij andere therapie niet mogelijk is. Als er al ademhalingsproblemen bekend zijn, moeten artsen deze eerst behandelen. Daarnaast geeft de PRAC aan patiënten te monitoren op ademnood voorafgaand aan en tijdens de behandeling. Vanwege het risico op sepsis bij terlipressinegebruik wordt ook aangeraden te controleren op infecties.

Verder wordt geadviseerd het middel toe te dienen als continu-infuus in plaats van bolus-injectie, aangezien in het laatste geval er mogelijk meer ernstige bijwerkingen optreden. Deze adviezen worden opgenomen in de productinformatie.

Document acties

Back to top