Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Miljoenennota: Kuipers zet in op samenwerking en preventie

PW39 - 22-09-2022
Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden investeert het kabinet volgend jaar in intensiever samenwerken met zorgpartijen en gemeenten. Ook moet de organisatie van de basiszorg verbeteren en is meer focus nodig op gezond leven en preventie, schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in de Miljoenennota 2023.
Miljoenennota: Kuipers zet in op samenwerking en preventie

In totaal geeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) volgend jaar € 6 miljard meer uit aan zorg dan in 2022, waarmee de totale uitgaven komen op € 103 miljard.

In de komende jaren tot 2026 wil de minister de organisatie in de basiszorg versterken door het verder ontwikkelen van lokale en regionale organisaties die zorgprofessionals “ontzorgen”. Deze investeringen moeten onder meer leiden tot meer en beter afgestemde zorg voor kwetsbare patiënten en meer werkplezier voor professionals. Voor dit programma is € 20 miljoen per jaar gereserveerd, dat oploopt naar € 43 miljoen per jaar in 2026.

Het verbeteren van de samenwerking in de zorg is een van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat het kabinet onlangs heeft gesloten met de zorgsector. Ook moet de eerstelijnszorg meer tijd krijgen voor patiënten en het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Voor het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid en preventie is € 90 miljoen beschikbaar.

Medicatieveiligheid

In de Rijksbegroting van VWS staat een bedrag van ruim € 40 miljoen voor het optimaliseren van de medicatieveiligheid door een betere uitwisseling van medicatiegegevens in de keten. Ook moet de patiënt toegang krijgen tot zijn medicatiegegevens via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Verder is volgend jaar de eerste implementatie van het programma medicatieoverdracht gepland in twee regio’s, en worden de voorbereidingen getroffen voor een verdere opschaling. Doel van dit programma is een complete elektronische overdracht van medicatiegegevens voor een actueel en compleet medicatieoverzicht.

Geneesmiddeltekorten

Minister Kuipers wil in 2023 de leveringszekerheid versterken van medische producten, zoals geneesmiddelen, vaccins en hulpmiddelen. Voor geneesmiddelen wordt de minimale voorraadverplichting – de ijzeren voorraad – wettelijk verplicht. In Europees verband gaat de minister zich inzetten voor het verminderen van afhankelijkheden in de productie- en toeleveringsketen van medische producten. Voor de duurzame productie dichter bij huis – Europa of Nederland – is € 11 miljoen beschikbaar.

 

 

 

Document acties

Back to top