Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gezondheidsraad: twee doses HPV-vaccinatie voor alle leeftijden

PW36 - 01-09-2022
Bij het vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV) moeten alle groepen twee doses vaccin krijgen. Voor de groep ouder dan 15 jaar betekent dat een vermindering van drie naar twee prikken. Voor jonge kinderen blijft het aantal prikken gelijk. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Gezondheidsraad: twee doses HPV-vaccinatie voor alle leeftijden

Via het Rijksvaccinatieprogramma krijgen meisjes en jongens HPV-vaccinatie (twee prikken) aangeboden in het jaar dat ze 10 worden. Op korte termijn start daarnaast een inhaalvaccinatieprogramma voor jongvolwassen vrouwen en mannen (drie prikken).

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad bekeken of het aantal prikken tegen HPV omlaag kan. Aanleiding daarvoor waren adviezen van het Engelse Joint Committe on Vaccination and Immunisation en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Internationaal wordt bij HPV-vaccinatie onderscheid gemaakt tussen mensen ouder en jonger dan 15 jaar.

Na beoordeling van de wetenschappelijke gegevens over de werkzaamheid en effectiviteit van één, twee of drie doses concludeert de raad dat twee doses voldoende zijn voor mensen van 15 jaar en ouder: het effect van twee doses is voldoende robuust en overtuigend om de vaccinatie daartoe te beperken. Hierbij gaat het om het effect op de aanmaak van antistoffen, op het verminderen van infecties door HPV en op het tegengaan van voorstadia van baarmoederhalskanker. Wel moet er tenminste zes maanden zitten tussen de prikken.

Voor kinderen jonger dan 15 jaar adviseert de Gezondheidsraad het aantal prikken op twee te houden; de resultaten uit onderzoek naar het effect van één dosis zijn nog te onzeker.

Verder adviseert de raad resultaten uit lopend onderzoek naar één prik af te wachten en eventueel daarna het vaccinatieschema opnieuw te beoordelen.

Document acties

gearchiveerd onder: HPV-vaccinatie
Back to top