Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gebruik psychofarmaca toegenomen onder jonge vrouwen

PW38 - 12-09-2022
Sinds de coronapandemie is het voorschrijven van antidepressiva aan jonge vrouwen met bijna 20% toegenomen. Ook na opheffing van de coronamaatregelen blijft het gebruik onder vrouwen hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Gebruik psychofarmaca toegenomen onder jonge vrouwen

Onder jongeren van 14-24 jaar was een toename in voorschrijven van antidepressiva van 16% zichtbaar in 2021 ten opzichte van 2019. Jongeren hadden tijdens de coronapandemie vaker last van angst en depressie.

In de tweede lockdown eind 2020 was al een toename te zien, die groter was bij jonge vrouwen (19%) dan bij jonge mannen (11%). Ook begin 2022 waren er meer voorschriften aan jonge vrouwen. Het aantal jongere mannen met een voorschrift voor een antidepressivum bleef gelijk, maar was nog altijd hoger dan in 2019, concludeert Nivel op basis van een steekproef bij ongeveer 370 huisartsenpraktijken.

Bijna evenveel patiënten kregen in 2021 benzodiazepines voorgeschreven als in 2019 en in 2020. In de eerste helft van 2022 lag dat aantal wat lager; het voorschrijven van benzodiazepines lijk niet te zijn beïnvloed door de coronapandemie of de maatregelen.

Jongeren

Volgens het Nivel lijkt het erop dat de negatieve psychische gevolgen van de coronapandemie en de coronamaatregelen lang aanhouden en vooral van invloed zijn op jongeren. Mogelijk spelen ook andere factoren een rol, zoals moeite met het vinden van betaalbare woonruimte en de oplopende inflatie waardoor alles duurder wordt. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de groep jongeren met een depressie of angststoornis groter wordt, maar dat is niet onderzocht.

Geleidelijk afbouwen

Nivel benadrukt dat het belangrijk is oog te blijven houden voor de psychische gezondheid van jongeren, ook nu maatregelen al even zijn losgelaten. Wanneer de depressie of angststoornis behandeld is, is aandacht voor het geleidelijk afbouwen van antidepressiva van belang. Dit om de risico’s van langdurig gebruik van antidepressiva te beperken.

 

Document acties

gearchiveerd onder: vrouwen, Antidepressiva
Back to top