Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Brexucabtagene autoleucel niet in pakket

PW39 - 22-09-2022
Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) kan worden toegepast bij de behandeling van bepaalde patiënten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL), maar de prijs van het geneesmiddel is te hoog voor opname in het basispakket. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland.
Brexucabtagene autoleucel niet in pakket

Het geneesmiddel brexucabtagene autoleucel is bij de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair MCL effectief doordat het voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’, maar vergoeding tegen de huidige vraagprijs is, volgens het Zorginstituut Nederland (ZIN), maatschappelijk niet te verantwoorden. MCL is een vorm van lymfeklierkanker; het behoort tot de groep van non-Hodgkin lymfonen.

ZIN adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brexucabtagene autoleucel niet te vergoeden omdat de fabrikant de kosteneffectiviteit van het geneesmiddel niet voldoende heeft aangetoond. Het is daarom niet mogelijk een goed advies te geven over welke prijsdaling noodzakelijk is om het middel wél te kunnen vergoeden.

Het zorginstituut nodigt de fabrikant uit om de farmaco-economische analyse aan te passen en de kosteneffectiviteit van het geneesmiddel beter te onderbouwen.

De minister heeft brexucabtagene autoleucel in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

Document acties

Back to top